Ulovlig og farlig praksis med turnébusser ⋆ Kontekst
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: iStock

Ulovlig og farlig praksis med turnébusser

Musikere utsetter seg for betydelig risiko når de legger seg til å sove i sengene i turnébussen, mens denne kjører til neste spillested.

De fleste musikere som jobber med profilerte artister eller i store produksjoner har erfaring med såkalte nightlinere – busser som er ombygd til hoteller på hjul. Innreda med det man trenger for et godt liv på veien. Praktisk og økonomisk er det også at hele produksjonen kan bruke transportetappene mellom spillestedene til å sove i bussens senger. Dette er en vanlig praksis, får Musikkultur bekrefta fra flere musikere og busselskap.

Men ifølge Vegdirektoratet er det ikke lov til å oppholde seg på plasser som ikke er godkjente som sitteplasser under kjøring. Forskriften sier at passasjerer skal sitte fastspent når bussen kjører. (Se faktaboks.) Praksisen med å sove på senger i en buss i bevegelse er derfor ulovlig. Og kanskje enda viktigere: Den kan få alvorlige konsekvenser ved en ulykke.

Ulykke mellom turnébuss og vogntog

Musikkultur har, via politiet, fått dokumentasjon på at det så seint som i fjor skjedde en møteulykke mellom et utenlandsk vogntog og en turnébuss. Ulykken fant sted på en riksvei i natte/morgentimene. Bussen kjørte ut i grøfta som følge av sammenstøtet. Det var kun mindre materielle skader og ingen personskader, ifølge politiet.

Musikere opplever å ikke ha noe valg

Vi har vært i kontakt med mange musikere i arbeidet med denne saken. Flere ser på praksisen med å sove usikra under transport som problematisk, men tør ikke stå fram, i frykt for å miste jobboppdrag. Mange opplever at de ikke har annet valg enn å legge seg i en av bussens senger, fordi turneene er lagt opp til at nettene skal brukes til kjøring mellom konsertstedene.

Noen av musikerne Musikkultur snakker med ser på praksisen som uproblematisk. Majoriteten har ikke reflektert over at de personlig har ansvar for å sikre seg i bussen.

Hvis du er over 15 år står du, ifølge forskriften, sjøl ansvarlig for å ta på deg sikkerhetsbelte. Det er passasjeren som får boten, dersom bussen blir stoppa i en kontroll.

Vanskelig å få management og booking i tale

Management og bookingbyråer er sentrale i å legge opp turnéruter, men det er vanskelig å få dem i tale om at musikere sover usikra i turnébusser mens de er på veien. Noen mener at problemstillinga ikke er relevant for dem, fordi de hovedsakelig bruker fly eller annen transport når de sender artister ut på turné. Dette gjelder Nama Management, Backstage Management og United Stage.

Les også: Creo om sikkerhet i turnébuss: «Bransjen må sørge for at musikere ikke må bryte loven for å kunne gjør jobben sin»

Vi avtaler et telefonintervju med bookingbyrået Artistpartner, men etter at vi har sendt spørsmålene på e-post, takker de nei til å være del av saken. Vi har også prøvd å få kontakt med bookingbyrået og arrangørselskapet AllThingsLive, uten å lykkes.

NEMAA – Norwegian Entertainment Managers & Agents Association er en organisasjon for artistmanagere og bookingagenter i Norge. De kan ikke svare på vegne av sine medlemmer, men sier at hvert enkelt medlem sjøl må velge om de vil si noe om temaet.

Produsent: – Jeg elsker nightliner-turneer

Den eneste vi ringer som både har erfaring med turneer i buss og som er villig til å snakke om det, er show- og musikalprodusent Gusty Utterdahl.

– Jeg elsker nightliner-turneer, sier han og medgir samtidig at han aldri har tenkt over at det å sove i en seng i en buss som kjører, er ulovlig og potensielt farlig.

– Jeg synes det har vært en praktisk og god måte å få hele ensemblet rundt på. Vi har lagt oss, og våkna på spillestedet dagen etter. En slik turné bidrar også til godt samhold, sier Utterdahl, som begynte å turnere på 70-tallet.

– Den gangen var vi litt cowboy, så vi går nok ikke inn med vernesko og hjelm, sjøl om vi kanskje burde ha gjort det.

Les også: Turnébusser: Ulykkesforsikringen gjelder som regel, sjøl om du ikke har brukt setebelte

Forutsetter at musikerne har forsikring

Utterdahl jobber hovedsakelig med musikere som er selvstendig næringsdrivende. I kontraktene forutsettes det at de har egen forsikring.

– Skulle det komme spørsmål til oss om denne problemstillinga, får vi vurdere kontraktene våre, sier Utterdahl.

– Har dere opplevd ulykker på veien?

– Nei, det har vi ikke. Vi kjørte på en ku en gang, men det var verre for kua enn for oss.

Får ikke busselskapene i tale

Musikkultur har vært i kontakt med flere busselskaper som eier nightlinere. Etter at vi har gjort intervjuer med to av de største aktørene, trekker ett av selskapene alle sitater like før publisering. Det andre får vi ikke tak i for sitatsjekk.

• Hvis du har tips eller innspill til denne eller relaterte saker, kontakt journalist Marte Bjerke, tlf.: 99 53 22 24, e-post: marte@musikkultur.no.

Forskriften og Vegdirektoratet

• I forskrift om bruk av kjøretøy §3-1 nr. 1 står det: «kjøretøy må ikke brukes med større antall personer på sitteinnretninger eller på andre plasser enn det er registrert for.»

• Musikkultur har vært i kontakt med Vegdirektoratet, som skriver dette i en e-post:

«I samme paragraf nr. 2 gis det også en del unntak fra denne regelen, men sengeplasser er ikke blant disse. Dersom sengeplassene ikke er godkjente som sitteplasser, vil det dermed ikke være lov å oppholde seg der under kjøring.» 

• Vegdirektoratet opplyser samtidig at det ikke er mulig å godkjenne senger som «andre plasser», eller sitteplasser.