Uklarheter om korpsene ⋆ Kontekst
Musikkinspektør: Arnstein Lund leder Forsvarets musikk og synes innstillingen fra Forsvarskomiteen er uklar på flere punkter.
Musikkinspektør: Arnstein Lund leder Forsvarets musikk og synes innstillingen fra Forsvarskomiteen er uklar på flere punkter. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Uklarheter om korpsene

Fem militærkorps ser ut til å være reddet. Forsvarskomiteen foreslår å legge ned musikkinspektoratet. Men det er flere uklare punkt om Forsvarets musikk i innstillingen til langtidsplan for Forsvaret, som behandles i Stortinget i dag.

Forsvarets musikk i Forsvarets langtidsplan

Utenriks- og forsvarskomiteen har lagt frem innstilling til langtidsplan for Forsvaret. Den behandles i Stortinget i dag. Forsvarets Musikkinspektør Arnstein Lund er glad for at komiteen vil beholde fem militærkorps. Men bortsett fra det, mener han mye i innstillingen er uklart.

Les også: Spleiser på korpsene

Flertallet i komiteen går for eksempel inn for å legge ned musikkinspektoratet, som er den sentrale ledelsen for Forsvarets musikk. Samtidig sier komiteen at den vil opprettholde prinsippet om en samlet og effektivisert sentral ledelse.

– Jeg aner ikke hva det betyr. Hva som vil skje med ledelsesfunksjonen i Forsvarets musikk har vi ingen tolkning av. Dette er et departementalt språk vi ikke kjenner, sier Arnstein Lund.

Han har blant annet lurt på om det kan bety at én dirigent skal dirigere fem korps.

Foto:

Forsvarsdepartementet skal bestemme

Musikkinspektoratet styrer hele virksomheten til Forsvarets musikk, alt fra økonomi, personell og oppdrag til alle fem korpsene. Inspektoratet sørger for husleie og gir oppdrag til hver korpssjef. Avdelingen har fire faste stillinger, men er for tiden utvidet til å være arbeidssted for syv-åtte personer.

Eivind Vad Petersson, politisk rådgiver i utenriks- og forsvarsfraksjonen til Aps stortingsgruppe, sier spørsmålet om musikkinspektoratet er del av et kompromiss.

– Regjeringen ønsket å legge ned to korps og musikkinspektoratet. Flertallet i komiteen har klart å redde to korps. For å få til det, måtte vi gå med på at organisasjonen skal bli mer strømlinjeformet, sier han.

– Betyr det at komiteen, med Anniken Huitfeldt (Ap) som leder, går inn for å legge ned musikkinspektoratet?

– Hvordan ledelsen av Forsvarets musikk skal organiseres, vil bli et omorganiserings-spørsmål for forsvarsdepartementet. Stortinget skal ikke stemme over det, sier Vad Petersson.

Uklar finansieringsplan

Av innstillingen fremgår det også at det finansielle ansvaret for fire av korpsene skal deles mellom forsvarsbudsjettet og kulturbudsjettet.

Les også: Skuffelse og sinne over nedleggelser i Forsvarets musikk

Planen, med fem korps intakt, bygger på at Kulturdepartementet fra og med 2018 finansierer 40 prosent av de samlede utgiftene knyttet til virksomheten til korpsene i Harstad, Trondheim, Bergen og Horten. Innstillingen sier ingenting om hvordan dette skal foregå, eller hva som skal finansieres av hvem. Men innstillingen sier i klartekst at ansatte i korpsene skal fortsette å være ansatt i Forsvaret.

Når Musikkultur møter kulturminister Linda Hofstad Helleland på Kreativ Arena-konferansen, sier hun:

– Jeg forstår at mange er urolige for at kulturbudsjettet nå også skal dekke 40 prosent av driften av fire militærkorps. Hvordan dette blir løst, vil først bli klart i statsbudsjettet for 2018.

I 2018: Hvordan Kulturdepartementets 40 prosent av militærkorpsene skal finansieres blir klart i statsbudsjettet for 2018, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland fra Kreativ Arena-konferansen.
I 2018: Hvordan Kulturdepartementets 40 prosent av militærkorpsene skal finansieres blir klart i statsbudsjettet for 2018, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland fra Kreativ Arena-konferansen. Foto: Anne Myklebust Odland

Musikkinspektør Arnstein Lund undrer på hva det betyr i praksis.

– Innstillingen sier ingenting konkret om på hvilken måte kulturdepartementet skal bære noen av kostnadene. For å gjøre dette komplett byråkratisk, sier innstillingen også at det skal utredes om kommuner og fylkeskommuner skal finansiere deler av virksomheten, sier Lund.

Eivind Vad Petersson i Ap sier det er meningen at kulturdepartementet skal dekke 40 prosent av alle utgiftene til fire av korpsene, både ansettelsesforhold og konsertvirksomhet. Det bunner i at regjeringen mener Forsvarets musikk i dag er overdimensjonert i forhold til oppdragene det har for regjering, Storting og kongehus og at mye av aktiviteten er innrettet mot det sivile samfunnet og kulturlivet forøvrig.

– Stabsmusikken i Oslo er holdt utenfor den delfinansierte modellen, fordi dette korpset har en annen oppdrags-portefølje-profil enn de andre korpsene. Staben spiller mer for Forsvaret innad enn de andre korpsene gjør, sier han.