Ubrukte penger venter på søkere ⋆ Kontekst
På jakt etter penger: Fru Bøhns Legat og Louise Marens Poulsens Legat er ikke blitt delt ut på mange år. Noe for deg?
På jakt etter penger: Fru Bøhns Legat og Louise Marens Poulsens Legat er ikke blitt delt ut på mange år. Noe for deg? Foto: Marte Bjerke

Ubrukte penger venter på søkere

Det ligger ubrukte penger og venter på den rette person. Fru Bøhns Legat, som yter støtte til trengende musikklærere beboende i Stor-Oslo, har ikke vært delt ut på flere år.

– Fru Bøhns Legat retter seg mot gamle damer med dårlig råd, men det er flere år siden noen fikk noe. Legatet har toppen én eller to søkere i året og gjelder svært lite penger. Jevnlig dukker det opp spørsmål om legatet fortsatt er relevant, sier Bente Holmvang, advokat hos Bull & Co.

Louise Maren Poulsens Legat til eldre kvinner over 60 år, med musikalsk bakgrunn, har heller ikke vært delt ut på mange år og betegnes som sovende.

– Med 30 000 kroner på konto og lav rente, blir det en så liten sum at det ikke er noe poeng å dele ut. Legatet har derfor ikke vært lyst ut siden 90-tallet, sier Annett Klem, administrasjonsleder i Musikernes fellesorganisasjon (MFO), som er forretningsfører.

Forbundet er i kontakt med stiftelsesforeningen for å finne ut om flere smålegater kan slås sammen.

– Selmers Legat, som har under 100 000 kroner på konto, har heller ikke vært utdelt på lenge, og har nesten ikke søkere. Vi ønsker å samle legater for å få aktivitet, sier Klem.

En viss opprydning i legatjungelen er i gang. Fire stiftelser er nylig blitt til legatet Sammenslåingsstiftelsen, som MFO skal være forretningsfører for, med kapital på ca. 1,5 million kroner. Formålet er å støtte yngre, lovende musikere og sangere til fremme av musikkstudiet. Første søknadsfrist er 25. oktober.

To tusen legater i basen

I Legathåndboken er det i dag drøye to tusen legater, men den samlede pengesummen er ikke regnet ut.

– Beløpene varierer veldig, fra over millionen ned til sære rare legater som har lite forvaltningskapital. Vi kunne brukt basen til å ta ut statistikk, men det er ikke gjort. Vår oppgave er å samle og oppdatere informasjon. Vi bruker mye ressurser hvert år på å holde kontakt med legatbestyrere, sier Erik Juel, forlagsredaktør i Universitetsforlaget med ansvar for Legathåndboken.

For fullstendig informasjon må man se i den trykte boka, som kommer i ny utgave hvert år i november. Men et nettsøk gir en indikasjon på relevans. Søk på musikk gir 143 treff.

– Det er likevel lurt å sjekke flere kategorier. Det er noen kuriøse legater. En del legater har jo ikke endret formålsparagraf siden de ble etablert. For dem som gidder å investere tid og research, ligger det helt klart penger i legatene, sier forlagsredaktøren.

– Jeg tror det gjelder å tenke utradisjonelt: Hva er spesifikt med meg, bostedet mitt, eller mine foreldres yrker. Det kan være mange veier inn og man må ha litt tålmodighet.

En sosial utgivelse

Det var forlagsgründeren Knut Røiri som for vel tretti år siden begynte å samle legatene.

– Datteren min skulle studere i statene og hadde samlet en liste med aktuelle stipender, men endte opp med å få støtte fra Nordstrands barnehjemslegat. Legatet hadde nemlig ikke søkere og valgte å gi til henne, selv om hun bodde på andre siden av byen. Da forsto jeg hvor dårlig kjent legatene var, og jeg så det paradoksale i at de med ressurser endte opp med pengene. Å samle informasjonen i en håndbok så jeg derfor på som en sosial utgivelse, forteller Røiri.

Han samlet avisannonser, kunngjøringer i fagtidsskrifter og bilder av folk som hadde fått legatmidler. Etter 5–6 år hadde han en brukbar samling som kunne utgis.

– Fremdeles er det nok en del legater som er lite kjent. Det store spørsmålet er jo ikke om midlene deles ut, men om de deles ut til den rette. Å få fatt på legatmidler handler fremdeles mye om søkerens kunnskap og ressurser, sier Røiri.

Oversikt over legater

MFO er forretningsfører for disse:

Michael og Marie Flagstads Legat Til utdannelse av begavede unge musikere, fortrinnsvis barn av yrkesmusikere.

Johan og Marie Selmers Legat Fortrinnsvis til orkestermusiker, en høytstrebende orkesterkomponist av moderne retning eller en som vil utdanne seg til orkesterdirigent.

Louise Maren Poulsens Legat Utdeles til eldre kvinne, 60 år eller mer, fortrinnsvis med musikalsk bakgrunn.

Sammenslåingsstiftelsen Støtter yngre, lovende musikere og sangere til fremme av musikkstudiet.

Andre legater

Her er et utvalg av legater som kan være aktuelle for musikere.

Rasmus og Agnes Pettersons fond Til musikalsk opplæring av bygdeungdom. Kontakt Griegakademiet, Tlf: 55 58 69 50.

Johan Halvorsen stiftelsen Ivaretar musikkarven etter komponisten Johan Halvorsen samt til fremme av norsk komposisjon fra gullalderen 1840–1910. Kontakt forretningsfører Knut Strøm Andersen, Tlf: 22 44 01 82.

Fru Dagmar Thomassen f. Bøhns legat Yter støtte til trengende musikklærere beboende i Stor-Oslo. Kontakt advokat Bente Holmvang, Tlf: 23 01 01 25.

Sine Buthenschøns fond Til personer som arbeider for fremme og utbredelse av klassisk musikk, gjennom forskning, studier, undervisning eller personlig utøvelse. Kontakt Gøril Iversen, Tlf: 23 00 30 20.

Casa Cantus Driver et arbeids- og rekreasjonssted i Spania for norske populærkomponister. Kontakt Stiftelsen Cantus, NOPA, Tlf: 22 17 96 69.

Georg Hørsdal og hustrus legat for teologi- og musikkstuderende Gir støtte til en blind eller sterkt svaksynt kirkemusiker eller musikkstuderende. Kontakt forretningsfører Jan Louis Thorsen, Tlf: 37 01 31 88.

Pianist Nils Larsens legat Gir støtte til norske pianister som ønsker å holde konsert i utlandet. Kontakt Bente Holmvang, Tlf: 23 01 01 25.

Kjell Axel Liers Minnefond Til musikkstudenter og til videreutdannelse for orkestermusikere. Kontakt Norges musikkhøgskole, Tlf: 23 36 70 00.

Oslo overformynderis legat til tonekunstnere Yter støtte til tonekunstnere, fortrinnsvis eldre utøvere. Kontakt Oslo overformynderi, Tlf: 23 43 26 00.

Rettspresident Helge Klæstad og fru Lalla Klæstads legat Til videregående utdannelse eller til innkjøp av instrumenter, til fordel for unge musikere. Kontakt Bente Holmvang, Tlf: 23 01 01 25.

Ruud-Wallenbergs Fond Til norske eller svenske begavede sangere som innkalles til prøvesang. Kontakt Bente Holmvang, Tlf: 23 01 01 25.

Dr. Ola Rønning og hustru Sofie, f. Nitters legat Til videreutdannelse for en utøvende pianist, fortrinnsvis under 25 år. Kontakt Bente Holmvang, Tlf: 23 01 01 25.

Se også legatsiden.no og legathandboken.no

• MFO er forretningsfører for flere legater.