Turnéorganisasjonen er historie – DKS Innlandet skal legges inn i forvaltningen i fylket ⋆ Kontekst
Kunstarter i samspill: Musikkultur var på besøk hos Turnéorganisajsonen i 2018. Her gir musiker Erik Harstad skrivetips i prosjektet «Ord som råkker».
Kunstarter i samspill: Musikkultur var på besøk hos Turnéorganisajsonen i 2018. Her gir musiker Erik Harstad skrivetips i prosjektet «Ord som råkker». Foto: Even Tømte (arkivfoto)

Turnéorganisasjonen er historie – DKS Innlandet skal legges inn i forvaltningen i fylket

Det har vært mye debatt om hvordan Skolesekken i det nye fylket Innlandet skal organiseres. I går trosset fylkestinget anbefalingene fra Telemarksforsking, Creo og Skuespillerforbundet, og vedtok å legge Skolesekken inn i forvaltningen.

Fylkestinget vedtok i går at Den kulturelle skolesekken (DKS) skal organiseres under kultursjefen i Innlandet fylkeskommune. Dette melder Innlandet fylke på sine nettsider. Vedtaket er i tråd med innstillingen fra fylkesrådmannen.

– Vanskelig å ivareta armlengdes avstand-prinsippet

Håkon Skoge, daglig leder i Turnéorganisasjonen i Hedmark, er én av dem som har vært sterkt kritisk til å legge DKS inn i fylkesadministrasjonen. Vedtaket i går betyr slutten på stiftelsen Turnéorganisasjonen. Skoge mener at armlengdes avstand-prinsippet ikke blir ivaretatt i den organiseringen Innlandet nå har valgt. Det å produsere en utfordrende og kanskje kontroversiell forestilling av høy kunstnerisk kvalitet vil bli vanskelig for en DKS-ordning som er direkte organisert under et fylke, uttrykte han til musikkultur.no i et intervju i oktober i fjor. Det er ingen uavhengig part som kan begrunne og forsvare faglige valg, forklarte Skoge den gang, og sa videre:

– Jeg registrerer en ytringsfrykt blant barn og ungdom i for- og etterkant av valget. Det handler blant annet om hvordan voksne kommuniserer med våre yngste, i for eksempel klimasaken. Inspirert av Trine Skei Grande, som sier at DKS skal være et «hardcore»-demokrati, sier jeg: Flott! Vi kan skape den verktøykassa elevene trenger, gi dem mulighet og mot til å ytre seg, men da er vi avhengig av å ha armlengdes avstand til politikerne.

Creo skrev i slutten av mars et brev til Innlandet fylkeskommune der de argumenterer for at DKS skal organiseres i et eget foretak, slik Skoge skisserer. Les brevet her.

Saken fortsetter under bildet.

Håkon Skoge
Håkon Skoge Foto: Marte Bjerke

• Les også: «Vi skal ikke legge ned Kulturtanken som etat»

Telemarksforsking anbefaler foretaksmodell

DKS-ordningen har vært praktisert ulikt i Hedmark og Oppland. I Hedmark har arbeidet delvis vært utført gjennom stiftelsen Turnéorganisasjonen, delvis i kulturavdelingen. I Oppland har oppgaven i sin helhet blitt utført i kulturavdelingen.

Telemarksforskning har utredet to modeller for organisering av DKS Innlandet: forvaltningsmodell og foretaksmodell. De skriver i utredningen at målsettingene med DKS kan bli nådd på en god måte i begge modellene og at forskjellene er marginale. Deres konklusjon er likevel foretaksmodellen. Én av grunnene til dette, er at det er lettere å ivareta avstanden mellom det politiske nivået og den praktiske organiseringen av DKS i en foretaksmodell.

• Les også: Creo støtter Håkon Skoges forslag om å etablerere DKS Norge

– Samhandling viktigere enn foretak

Flertallet i fylkestinget mener imidlertid at dette er mindre viktig enn god samhandling mellom Skolesekken og den øvrige kulturforvaltningen. Hvis DKS etableres som et foretak, vil fylkeskommunens samlede kultur- og kunstfaglige kompetanse være mindre enn hvis alt samles i sentraladministrasjonen, mener de.

Anne-Marte Kolbjørnshus i Ap understreker overfor Musikkultur at de mener begge organisasjonsmodellene ivaretar prinsippet om armlengdes avstand.

De ansatte i kulturavdelingen som i Oppland har jobbet med DKS blir plassert i den nye seksjonen. Dette gjelder også de ansatte i stiftelsen Turnéorganisasjonen.

• Les også:Reportasje fra vårt besøk hos Turnéorganisasjonen

Opposisjonen foreslo foretak med eget styre

Partiene Venstre, SV, Høyre, KrF, Rødt, Pensjonistpartiet og Miljøpartiet De Grønne la fram et endringsforslag om heller å organisere Innlandets skolesekk i et fylkeskommunalt foretak, med et eget styre på fem personer. Dette forslaget fikk 20 stemmer og falt mot 37 stemmer.

– Det ligger en klar faglig anbefaling fra Telemarksforsking. Det er også slik at det ligger klare innspill fra Skuespillerforbundet og Creo. Det er et veldig viktig prinsipp med en armlengdes avstand mellom politikken og kunsten, sa Hans Olav Lahlum (SV) da han la fram endringsforslaget på vegne av de sju opposisjonspartiene.

• Les også: «Det hevdes at Kulturtanken er viktig for departementet. Men hvilken verdi har det når etatens innhold og diskurs oppleves avvikende for oss i førstelinja»