Turnébusser: Ulykkesforsikringen gjelder som regel, sjøl om du ikke har brukt setebelte ⋆ Kontekst
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: iStock

Turnébusser: Ulykkesforsikringen gjelder som regel, sjøl om du ikke har brukt setebelte

Som Creo-medlem er du dekka av Ifs ulykkesforsikring, sjøl om du ikke har brukt sikkerhetsbelte i turnébussen.

Musikkultur har de siste dagene satt søkelys på en vanlig, men ulovlig praksis: Å sove i seng i turnébussen, mens denne kjører mellom spillestedene. Les sakene her:

Ulovlig og farlig praksis med turnébusser

Creo om sikkerhet i turnébuss: «Bransjen må sørge for at musikere ikke må bryte loven for å kunne gjør jobben sin»

Men hva med forsikringen? Gjelder den dersom du havner i en ulykke og ikke har hatt på deg setebelte? Som Creo-medlem er du dekka av Ifs ulykkesforsikring, sjøl om du ikke har brukt sikkerhetsbelte i turnébussen, får Musikkultur opplyst i en e-post fra Andreas Bibow Handeland. Han er kommunikasjonsrådgiver i If Forsikring, og skriver: «Alle betalende medlemmer i Creo har automatisk ulykkesforsikring som én av medlemsfordelene sine. Denne forsikringen vil sørge for at musikeren/kunstneren er dekka ved en eventuell bussulykke – i all hovedsak også i tilfeller der det ikke er benyttet setebelte.»

Det finnes alltid et unntak…

Samtidig skriver Handeland at det finnes unntak, som det kan være greit å være klar over: «Det finnes tilfeller der grov uaktsomhet kan gjøre at Ifs ansvar settes ned eller faller bort. Når det gjelder bruken av setebelte er dette ikke lett å snakke generelt om. I loven står det at «bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes der det er montert» (unntak for bybusser). Ergo er det lov til å være passasjer i buss uten å bruke setebelte – dersom bussen ikke er utstyrt med dette,» skriver Handeland.

Ifølge de opplysningene Musikkultur har, gjelder ikke dette turnébussene vi har skrevet om. Ingen av busselskapene vi har snakka med, opplyser at de ikke har fastmontert setebelter i sine busser.

Anbefaler setebelte i alle tilfeller

If anbefaler at man benytter setebelte i alle tilfeller der det er mulig, og at man generelt sett er forsiktig med å ferdes rundt i bussen i fart. Det å ha større gjenstander liggende løst er også forbundet med fare, da disse får voldsom kraft ved en kollisjon.