Trondheim Calling avlyses ⋆ Kontekst
Notis

Trondheim Calling avlyses

Bransjefestivalen Trondheim Calling skulle etter planen vært holdt 03-05. februar. Mandag melder festivalen at de allerede nå velger å avlyse festivalen.

På sine egne nettsider skriver festivalen blant annet:

Det er med tungt hjerte at vi nok en gang må komme med beskjeden at Trondheim Calling avlyses.

– De nasjonale retningslinjene som ble innført forrige uke går rett i strupen på våre bransjer, og rammer oss alle hardt, nok en gang.

Festivalen kunne gjennomført med en del restriksjoner. Men summen av de mange restriksjonene gjør at festivalledelsen ikke finner det forsvarlig å fortsette planleggingen av en festival som egentlig trenger en publikumskapasitet på minimum 2500 personer pr dag.

– Per nå har vi for eksempel flere akkrediterte musikere alene enn vi totalt har lov å samle i publikumskapasitet.

Trondheim Calling 2023 vil, etter planen, foregå 9. – 11. februar 2023.