Trine Skei Grande er ny kulturminister ⋆ Kontekst
Skal lede Kultur-Norge: Trine Skei Grande, partileder i Venstre og ny kulturminister.
Skal lede Kultur-Norge: Trine Skei Grande, partileder i Venstre og ny kulturminister. Foto: Mona Lindseth/Venstre

Trine Skei Grande er ny kulturminister

Da var pressens antakelser og rykter endelig bekrefta: Venstre-leder Trine Skei Grande blir ny kulturminister.

Hun tar over etter Linda Hofstad Helleland fra Høyre, som blir barne- og likestillingsminister.

Skei Grande skal kombinere ministerposten med å være partileder.

Selvstendig næringsdrivende blir viktig

Vi veit ennå lite om hvilke saker Skei Grande vil prioritere i sin første tid som minister, men noen svar får vi gjennom den nye regjeringsplattformen. Her er – ikke overraskende – selvstendig næringsdrivende tidlig nevnt blant satsingene på kulturfeltet.

Et lite utdrag fra plattformen: «Regjeringen vil (…) gjennomgå rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende for å sikre deres sosiale rettigheter, samt redusere skjemaveldet og sørge for kompetanse om entreprenørskap og forretningsdrift.» Og: «Den som skaper et åndsverk, skal ha vern mot misbruk og sikres rimelig vederlag. Regjeringen vil stimulere til verdiskaping og investeringer i norsk innhold, og sikre at den norske kulturnæringen har minst like gode rammebetingelser som andre næringer.»

– Kan mye om kultur

MFO-leder Hans Ole Rian sa i et intervju med musikkultur.no mandag at organisasjonen er positive til å få en kulturminister fra Venstre. Om Trine Skei Grande sier han:

– Hun kan mye om kulturlivet, og det er betryggende at det nå er en erfaren politiker med tyngde som går inn i rollen som statsråd for kultur. Signaleffekten ved at en partileder tar en kulturministerpost er heller ikke ubetydelig. Det sier noe om hvor høyt Venstre prioriterer kulturlivet, og det setter vi pris på.

MFO og Venstre har jobba med mange felles saker, Rian trekker spesielt fram Forsvarets musikk.

– Jeg håper Skei Grande tar med seg engasjementet for denne kulturinstitusjonen, særlig med tanke på at Kulturdepartementet nå skal delfinansiere Forsvarets musikk, sier Rian.

Næringspolitikk for kulturarbeidere har vært et annet viktig samarbeidsområde.

– Det var Venstre som i fjor kjempa opp sykelønnsprosenten for selvstendig næringsdrivende, forteller Rian.

Han håper også at den nye kulturministeren kan gjøre noe med finansieringssituasjonen til institusjonene, og at hun kjemper for en større andel av statsbudsjettet til kultur.

Skei Grandes bakgrunn

På Trine Skei Grandes CV kan vi lese at hun har vært partileder i Venstre siden 2010, og innvalgt på Stortinget siden 2005. Hun er utdanna cand.mag. med fagkombinasjonen sosialøkonomi, historie og statsvitenskap. Hun har jobba både som frilansjournalist, adjunkt/lærer og forelest i sosialfag ved høyskolen i Levanger. I tillegg til å ha en solid bakgrunn i Venstre, har Skei Grande også erfaring fra andre frivillige organisasjoner, blant annet Norsk Studentunion, Norges Bygdeungdomslag og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Hun har alltid engasjert seg sterkt for kultur og skolepolitikk, og har vært Venstres kulturpolitiske talsperson i mange år. Partilederen er fra Overhalla, men er bosatt i Oslo.