Traff nesten blink ⋆ Kontekst

Traff nesten blink

Partene i frontfaget mente lønnsveksten i Norge i 2014 skulle være 3,3 prosent. Den ble 3,1 prosent. Tariffåret er begynt.

Leder av Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene (TBU), Ådne Cappelen, la i dag fram den foreløpige rapporten, «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015». Utvalget har gått gjennom inntektsveksten for 2014 og funnet at det er svært liten forskjell mellom de store forhandlingsområdene.

LES OGSÅ: – FORNØYD LO-LEDER

Et område skiller seg ut, det er Undervisningspersonell. De hadde en lønnsvekst i fjor på 2 1/3 prosent. Men i fjor høst hadde de en stor streik som gjorde at deres oppgjør første begynte å gjelde fra høsten av i stedet for 1. mai. Hadde det ikke vært for dette, så hadde lønnsveksten i Norge vært 3,3 prosent akkurat det samme som frontfagspartene ville at denne skulle være.

Revitaliseres

Det spesielle med fjorårets oppgjør i frontfaget var at frontfagsmodellen skulle revitaliseres. Holden 3-utvalget konkluderte med at det var nødvendig at partene i arbeidslivet og spesielt arbeidsgiverne kunne gi en troverdig ramme for årslønnsveksten. Frontfagsmodellen har vært kritisert fordi rammen som har vært gitt i det sentrale oppgjøret har blitt sprengt i lokale forhandlinger. Dette skulle den nye modellen rette på, og de traff svært godt.

– Dette var en svært god start for det nye systemet, sa Cappelen, men han var ikke sikker på om hvor mye av resultatet som var tilsiktet og hvor mye som var flaks.

Det er oppsiktsvekkende liten variasjon i lønnsveksten i 2014 mellom de store forhandlingsområdene. Industrien og Staten er helt likt med en lønnsvekst på 3 ¼ prosent. Kommunesektoren er litt lavere med 3 prosent, men uten lærernes streik og derfor seinere virkningstidspunkt ville de antagelig også ha kommet på det samme nivået.

Varehandelen på topp

Varehandelen har ofte hatt en lavere lønnsvekst enn andre grupper. Dette har vært forklart med at det er stor gjennomtrekk i bransjen, så de får ikke nyte godt av ansiennitetstillegg. I år er de faktisk på topp med en lønnsvekst på 3,5 prosent. Cappelen forklarer det med at det har kommet inn flere høytlønte funksjonærer i denne bransjen.

Motsatt situasjon er det i finansnæringen. De har tradisjonelt ligget skyhøyt over gjennomsnittlig lønnsvekst. I 2014 har de vært moderate og har bare en lønnsvekst på 2,9 prosent. Utvalgslederen tror at det kommer av lave bonusutbetalinger.

Også i år har det vært en reallønnsvekst for husholdningene. TBU har kommet fram til at husholdningene har hatt en gjennomsnittlig reallønnsvekst etter skatt på 1,6 prosent.

Usikker oljepris

TBU prøver også å si noe om prisutviklingen framover. En viktig faktor for å vurdere den er hvordan kronekursen utvikler seg. Med en lav kronekurs vil prisene i Norge øke på grunn av økte importpriser. Dessuten er det usikkerhet til hvordan oljeprisen vil utvikle seg. TBU forventer en prisvekst i hele 2015 på 2,3 prosent, og at prisveksten vil øke mot slutten av året. Da vil effekten av kursfallet på norske kroner bli tydeligere.

Men Cappelen sa at det var stor usikkerhet knyttet til hvordan prisveksten vil bli.

I morgen skal LOs representantskap møtes, og vedta kravene for oppgjøret. Oppgjøret i år er et mellomoppgjør så det er bare hovedorganisasjonene som skal forhandle.

Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene (TBU)

Utvalget er sammensatt av representanter for partene i arbeidslivet

TBU er ledet av Ådne Cappelen fra Statistisk Sentralbyrå

Mandatet er å legge fram best mulig bakgrunnsmateriale slik at en unngår uenighet mellom partene om økonomiske forhold.
http://nyhetsbrev.lomedia.no
Få nyheter fra FriFagbevegelse.no 1 gang daglig