Tons of Rock tapte rettssak om billettrefusjon ⋆ Kontekst
– Dette er en meget viktig, prinsipiell sak som kan få store konsekvenser for våre medlemmer, sier daglig leder i NKA, Tone Østerdal.
– Dette er en meget viktig, prinsipiell sak som kan få store konsekvenser for våre medlemmer, sier daglig leder i NKA, Tone Østerdal. Foto: Camilla Engum Paulsen

Tons of Rock tapte rettssak om billettrefusjon

Festivaler må bli enda mer presise med klausulene på billetten, ellers kan de få refusjonskrav.

I fjor hadde Tons of Rock-festivalen booket det amerikanske pop-punk bandet Blink 182, men disse trakk seg. Festivalen stilte da med blant annet Turboneger som erstatning. Én publikummer var ikke fornøyd med dette, og ville ha billettkostnaden refundert. Da Tons of Rock ikke imøtekom ønsket, klaget publikummeren saken inn for Forbrukerrådet. Rådet henla saken. Klageren tok saken videre til Forbrukerklageutvalget (FKU), som ga ham medhold. Utvalget mente at billettklausulen «Kjøpt billett refunderes ikke» var urimelig etter avtaleloven.

Tons of Rock tok saken videre til Oslo tingrett.

– Da valgte vi å gå inn som partshjelp for Tons of Rock. Dette er en meget viktig prinsipiell sak for NKA, fordi det angår våre medlemmer direkte, sier Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsertarrangører (NKA).

Klausul gjaldt ikke festivalen

Oslo tingrett konkluderte med at avlysningen til Blink 182 var god nok grunn til at festivalen måtte refundere billetten. Argumentet om at en festival er en totalopplevelse ble ikke vektlagt.

– Dommens rareste konklusjon var at dommeren mente billettklausulen var et forhold mellom billettkjøper og Ticketmaster og ikke mellom billettkjøper og festivalen. Dette betyr at våre medlemmer, og alle andre som arrangerer festivaler, i fremtiden må være meget tydelige om hva og hvem klausulene omfatter. Vi i NKA opplever dommen som merkelig og at forståelsen for hva slags materie det er snakk om, er ganske dårlig, sier Østerdal.

Artikkelen fortsetter under bildet

– Dette er en meget viktig, prinsipiell sak som kan få store konsekvenser for våre medlemmer, sier daglig leder i NKA, Tone Østerdal.
– Dette er en meget viktig, prinsipiell sak som kan få store konsekvenser for våre medlemmer, sier daglig leder i NKA, Tone Østerdal. Foto: Camilla Engum Paulsen

Konsekvensene av dommen kan være store for arrangørene

Avlysninger og endringer er en del av festivalenes hverdag. Østerdal sier at dommen kan få enorme konsekvenser for festivalarrangører.

– Hvem våger å booke et dyrt, utenlandsk band hvis det er den minste fare for avlysning? Forutsigbarheten i økonomien vil kunne ødelegges og ikke minst vil det gi store mengder ekstraarbeid for festivalene å behandle slike saker. De fleste festivaler har liten stab og har ikke kapasitet til slikt.

Tons of Rock valgte å ikke anke, og NKA kan ikke gå videre i saken siden de ikke var part i den.

– Vi har full forståelse for at Tons of Rock heller vil fokusere på det som skal skje framover, når festivalen flytter til Oslo. Vi registrerer at Forbrukerrådet har vært ute og kommentert dommen, og har lagt vekt på at dette var en spesiell sak. Vi i NKA håper at vi kan bidra til at festivalene endrer praksis for markedsføring og salg av billetter, slik at denne historien ikke gjentar seg, sier Østerdal.