TONO: 4 av 10 vurderer yrkesskifte ⋆ Kontekst
­Dystert: – 7 av 10 TONO-medlemmer er bekymret for muligheten til å livnære seg av musikk i framtiden, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO.
­Dystert: – 7 av 10 TONO-medlemmer er bekymret for muligheten til å livnære seg av musikk i framtiden, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO. Foto: Shutterstock

TONO: 4 av 10 vurderer yrkesskifte

Musikere og opphavere er dypt bekymret for framtidig livsgrunnlag, viser en fersk undersøkelse fra TONO.

Ny undersøkelse:

Norske artister, komponister og sangtekstforfattere er svært bekymret for egen økonomi og livsgrunnlag i kjølvannet av covid-19. Hele fire av ti vurderer å finne seg et annet yrke, viser en ny undersøkelse utført av Opinion på vegne av TONO.

­– Sju av ti TONO-medlemmer er bekymret for muligheten til å livnære seg av musikk i framtiden. Blant dem som er både artister og opphavere, vurderer fire av ti å finne seg annet arbeid, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, i en pressemelding.

Rammes hardest neste år

Siden TONO utbetaler penger for konserter som ble gjort året før, rammes artister, komponister og tekstforfattere hardest til neste år. Samtidig oppgir over to tredjedeler av respondentene at de allerede har blitt økonomisk berørt i ganske eller svært stor grad av pandemien og smitteverntiltakene.

Hele 90 prosent tror de i stor grad kommer til å bli økonomisk berørt på kort til mellomlang sikt.

Undersøkelsen er utført blant et representativt utvalg av TONO-medlemmer med avregning fra TONO på mer enn 40 000 kroner i 2019.

Les også: Dans, mangfold og koronatiltak – dette er forslaget til kulturbudsjett for 2021