Tillitsvalgt ved Operaen: – Unødvendig å permittere ⋆ Kontekst
Stille: Omlag 600 av 650 ansatte ved Operaen har vært i hel eller delvis permisjon siden 14.april.
Stille: Omlag 600 av 650 ansatte ved Operaen har vært i hel eller delvis permisjon siden 14.april. Foto: Erik Berg

Tillitsvalgt ved Operaen: – Unødvendig å permittere

Kunstnerisk ansatte ved Operaen har vært 70 prosent permittert i over to uker. Tillitsvalgt Jan Koop mener hele permitteringen er unødvendig. Operadirektøren sier at det er vanskelig å drive opera under dagens smittevernhensyn.

– Det er uheldig å permittere i vår sektor, sier tillitsvalgt Jan Koop ved Operaen.

Han er, sammen med de andre kunstnerisk ansatte ved Operaen, 70 prosent permittert på tredje uka. Ingen vet når det kan bli endringer. Ingen vet når det kan bli endringer. Myndighetsforbudet mot kulturarrangement gjelder til 15. juni. I helga ble det klart at festivaler og arrangement med flere enn 500 personer er avlyst fram til slutten av august, og i slutten av denne uka skal myndighetene komme med retningslinjer for samlinger av folk under 500 personer etter 15. juni. At det ikke blir full sal i Operaen på månedsvis, er klart.

Koop mener likevel at det ikke hadde vært tvingende nødvendig å permittere.

– Vi kunne heller utnyttet kreativiteten som finnes på dette huset til å utvikle nye ting.

Kunne vært løst bedre

Koop sier at han selvsagt er klar over at Operaen mister inntekter når publikum uteblir. Og at lønninger koster, og at staten foreløpig ikke har lovet mye i kompensasjon. Koop mener at myndighetene kunne ha jobbet bedre for finansiering som holdt kunstnerne i gang.

– Pengene fra NAV kommer også fra staten. Dette kunne vært løst bedre, sier han.

Han understreker at for sangere, orkestermusikere og dansere i toppklasse holder det ikke med 30 prosent arbeidstid for å holde ferdighetene ved like.

– Det holder ikke i det lange løp. Det er også en betydelig belastning for arbeidsmiljøet, og veldig tungt for enkeltpersoner, sier Koop.

Tillitsvalgt Jan Koop
Tillitsvalgt Jan Koop Foto: Operaen

Rett i null

Koop er ikke bare misfornøyd med hvordan staten har lagt dårlig til rette. Han er også kritisk til hvordan permitteringsprosessen har foregått i Operaen.

– Det ble ikke tenkt alternativt, og ledelsen gikk nesten panisk rett i null. Vi tillitsvalgte hadde møter med ledelsen, men drøftingene var ikke reelle, og vi ble ikke hørt på noen av punktene.

Koop sier at han nå, noen uker seinere, opplever bedre kommunikasjon med ledelsen om hva som er mulig å få gjort, og om å komme gradvis tilbake på jobb, og utvikle nye konsept og tiltak.

– Det er usannsynlig at det blir lov med store ansamlinger av folk gjennom hele 2020. Vi er nødt til å finne nye ting å gjøre, sier Koop.

Tok innspill til følge

Administrerende direktør Geir Bergkastet sier at avgjørelsen om å gå til permittering ikke var enkel, men han sier at alle tillitsvalgte ble hørt, selv om ikke alle innspill ble tatt til følge.

– Det var naturligvis en tung beslutning å fatte. Det gikk omtrent tre uker fra forestillinger ble avlyst 10. mars til beslutningen om permitteringer ble formidlet de ansatte, og rundt fem uker før de trådde i kraft. Vi hadde seks møter med de tillitsvalgte før permitteringsvarslene ble sendt. Alle innspill i drøftingene ble vurdert. Det var flere innspill vi ikke kunne ta hensyn til, men vi tok blant annet innspillet om varslingstid for permitteringer til følge.

Økonomi og smittevern

Bergkastet sier at økonomien selvsagt er en viktig begrunnelse for å gå til permitteringer, men ikke bare. Hensynet til smittevern, som krav til avstand mellom utøvere, spiller også inn.

– Av hensyn til de økonomiske utfordringene har arbeidsgiver ønsket å ta et høyt kostnadskutt nå, når smittevernhensyn gjør at prøver og vanlig produksjon av forestillinger ikke er mulig. Når smittevern og økonomi gir rom for det, vil vi starte opp med kunstproduksjon på alternative plattformer og arenaer. Vi håper å kunne ta tilbake mange ansatte helt eller delvis før sommeren, skriver Bergkastet i en epost.

Han sier at han håper, og tar sikte på, at permittering av topputøverne blir kortvarig. Det er åpnet noe opp for øving og trening i Operaen, men med strenge smittevernhensyn ivaretatt.

På spørsmål om det hadde vært nødvendig med permitteringer, og om det ikke hadde vært mulig å gi de ansatte gode og relevante arbeidsoppgaver, svarer Bergkastet at smitteverntiltakene gjør at spesielt de kollektive arbeidsoppgavene er vanskelige å gjennomføre.

– Den helt ferske smittevernveilederen for orkester, kor og korps gir grunn til en viss optimisme for at vi kan komme i gang med noen kollektive oppgaver. Men, vi har som overordnet mål at ingen skal bli koronasmittet på jobb i Den Norske Opera & Ballett, skriver Bergkastet.