Teknikerne håper å være del av neste års tariffoppgjør ⋆ Kontekst
NY VIRKELIGHET: Lystekniker og tillitsvalgt i Trondheim Lyd, Jon Eidsvåg.
NY VIRKELIGHET: Lystekniker og tillitsvalgt i Trondheim Lyd, Jon Eidsvåg. Foto: Privat

Teknikerne håper å være del av neste års tariffoppgjør

– Teknikerne har møtt pandemiutfordringen ved å danne fagforeningsklubber, for å være med å utvikle bransjen, sier Stig Gunnar Ringen, leder av teknikerutvalget i Creo.

Et naturlig neste skritt fra profesjonaliseringen som bransjen har gått gjennom, er en god tariffavtale, mener Ringen.

• Les også: Red Alert: Sterke protester mot regjeringens koronakutt

Ingen forhandlinger i 2020

Men det har ikke vært mulighet for å sette seg til forhandlingsbordet så langt, fortelles det fra tillitsvalgte.

– Det er såpass nytt at vi har ikke hatt sjansen til å ha noen forhandlinger, sier lystekniker og tillitsvalgt i Trondheim Lyd, Jon Eidsvåg.

NY VIRKELIGHET: Lystekniker og tillitsvalgt i Trondheim Lyd, Jon Eidsvåg.
NY VIRKELIGHET: Lystekniker og tillitsvalgt i Trondheim Lyd, Jon Eidsvåg. Foto: Privat

Hans Peter Jenssen, prosjektleder og tillitsvalgt hos Bright, sier det samme.

– Det skjer nok ingenting her før i 2021. Men begge parter er enige om at vi må ta tak i utfordringene rundt lønn og arbeidstid i bransjen. Hos Bright har vi hatt mer enn nok med å sørge for at vi får folk ut i jobb, og at de får korrekt kompensasjon, forteller Jenssen.

Pandemien har trolig vært med på å utløse prosessene.

– Vi hadde nok ikke kommet i gang med forhandlingene uansett, fordi det har gått for kort tid, men pandemien viste oss for alvor behovet av å være organisert og det å stå sammen når krisen inntreffer, sier Eidsvåg.

• Les også:

Pandemien ga kickstart på partssamarbeidet

Tidligere i år meldte de scenetekniske leverandørene seg inn i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen. Dette viser at bransjen er moden for å bli en del av det organiserte arbeidslivet.

Partene i arbeidslivet/partssamarbeidet er et begrep som vanligvis refererer til arbeidstakerorganisasjonene på den ene side, og arbeidsgiverorganisasjonene på den andre side.

Det kan hende at pandemien ga samarbeidet mellom Creo og Virke en kickstart, som kanskje ville vært noe tregere under normale forhold.

– Alle innså at man måtte gjøre noe drastisk, og det er tydelig at mange av tiltakene fungerer, sier Ringen om krisepakkene som har holdt bransjen flytende gjennom pandemien.

– Men det forutsetter at krisepakkene varer lenge nok. Og de må fungere både for selvstendig næringsdrivende, ansatte og arbeidsgivere. Nå må politikerne våge å stå løpet ut.