Tariffoppgjørene går unna ⋆ Kontekst

Tariffoppgjørene går unna

TARIFF: Kommuneoppgjøret var i havn på én time, og de fleste oppgjørene var ferdige til fristen 1. mai. I noen av orkestrene har oppgjøret sittet lengre inne.

2017 er et mellomoppgjør, det vil si at det kun forhandles om lønnsøkning, ikke om andre deler av tariffavtalene. En rekke tariffavtaler hadde forhandlingsfrist 1.mai, og de fleste kom i havn i god tid. I orkestrene og teatrene derimot, har enigheten sittet lenger inne.

Artikkelen er oppdatert 12. mai, og oppdateres etterhvert som oppgjørene er klare.

Kommuneoppgjøret over på én time

Resultatet for ansatte i landets kommuner og fylkeskommuner er en lønnsvekst på 2,4 prosent. Partene avtalte allerede i fjor en lønnsøkning på minst 2,2 prosent. Dermed var det ikke så langt igjen til rammen på 2,4 prosent, som var i tråd med resultatet i frontfagene.

MFO-medlemmer i kommuneoppgjøret er særlig ansatte i musikk- og kulturskolene og skoleverket for øvrig, dessuten distriktsmusikere, fylkesmusikere, landsdelsmusikere og musikkterapeuter i kommunal virksomhet.Forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord, sier til frifagbevegelse.no at resultatet oppfyller kravet om å sikre alle ansatte reallønnsutvikling.

Partene i kommuneoppgjøret trodde i fjor at de hadde sikret reallønnsvekst, men prisene steg mer enn ventet spesielt på strøm, importerte varer og matvarer. Dermed endte det med reallønnsnedgang for første gang siden begynnelsen på 1990-tallet.

Det var på forhånd varslet at det var ventet et rolig oppgjør, men at partene skulle ha enighet i boks etter bare en drøy times tid, kom likevel som en overraskelse.

Enighet i kommuneoppgjøret etter én time med forhandlinger

– Ingen her kan huske at noe slikt har skjedd før. Dette er nok historisk, sier pressekontakt Hege K. Fosser Pedersen i kommuneorganisasjonen KS til NTB.

Partene ble enige om at de sentrale tilleggene som ble avtalt i fjor, flyttes en måned fram og skal gis fra 1. juli.

Det er dessuten satt av 0,9 prosent til lokale forhandlinger. Også her skal tillegg flyttes en måned fram i tid, og vil bli gitt fra 1. august i stedet for fra 1. september.

Oslo kommune er eget tariffområde, med egne forhandlinger. Oppgjøret i Oslo kommune omfatter både lærere og øvrig kommunalt ansatte i Oslo kommune, herunder Oslo musikk- og kulturskole. Også i Oslo kommune ble det enighet i god tid før 1.mai-fristen, om et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 2,15 prosent, minimum 9000 kroner. Oppgjøret oppgis til å være på linje med frontfaget og arbeidslivet forøvrig.

Av de fire arbeidstakerorganisasjonene som forhandler i Oslo kommune var det kun Akademikerne som ikke godtok dette forhandlingsresultatet, og brøt forhandlingene.

Teatrene og orkestrene: En god del gjenstår

Oppgjøret med arbeidsgiverforeningen Spekter dekker orkestrene, de offentlige teatrene, Den Norske Opera, Kringkastingsorkestret og enkelte andre, mindre virksomheter.

Her er de sentrale forhandlingene over, og de lokale, som foregår i hvert foretak er i gang eler avslutte. I de sentrale forhandlingene fikk alle 975 kroner i tillegg, pluss at de som tjener under 407 265 kroner får et ekstra lavtlønnstillegg.

Les mer: Alle i Spekter får minst 975 i tillegg

De lokale forhandlingene som er gjennomført har litt ulike resultat.

Det norske blåseensemble endte med en lønnsøkning på 2,7 prosent.

– I Operaen får alle 2,4 prosent, som innebærer et generelt tilegg på 13 300 på lønnstabellen på alle trinn.

– I teateroppgjøret endte det med et generelt tillegg på 11 600 på alle trinn i lønnstabellen. Dessuten øker satsene for midlertidig ansatte teatermusikere til 1719 kroner for prøve inntil tre timer og 2056 per forestilling. Også her er ramma på 2,4 prosent. Desstuen skal lønnssystemet gjennomgås.

– I NOSO (Nordnorsk opera og symfoniorkester) er det generelle tillegget på 2,4 prosent på alle lønnstrinn. Her ble partene også enige om å jobbe for at musikerne i NOSO så raskt som mulig skal opp på samme lønnsnivå som musikerne i de andre orkestrene.

– I Bergen Filharmoniske orkester (BFO), Kristiansand Symfoniorkester (KSO), Oslo-filharmonien (OFO), Stavanger Symfoniorkester (SSO) og Trondheim Symfoniorkester (TSO) ble det ikke enighet i de lokale forhandlingene, og MFO og Spekter sentralt måtte inn for å løse flokene. Etter bistand har de kommet i mål slik:

SSO: Et generelt tillegg på 2,4 prosent, og en protokolltilførsel fra ledelsen med advarsel mot å skyve på datoen for når lønnsoppgjøret trer i kraft.

BFO: Et kronetillegg på 14 900 kroner for alle på lønnstrinn opp til 36, og 14 300 for alle over dette. Her er partene i tillegg enige om å gjenoppta drøftinger om det de kaller en tjenestebasert arbeidsavtale, med utgangspunkt i den TSO har.

TSO: Generelt tillegg på 2,4 prosent.

I Kringkastingsorkesteret (Kork) hang oppgjøret i en tynn tråd. Her holdt det ikke med sentral bistand – her måtte de ty til såkalte fase 3-forhandlinger, der de sentrale organisasjonene, i dette tilfellet NRK og MFO, går inn og forhandler uten de lokale partene. Forhandlingene endte med et kronetillegg på 11 500 kroner.

Flere detaljer på MFOs tariffside

Enige i Music Norway, kirkene og museene kommer seinere

Også i Music Norway er det enighet om et tillegg på 3 prosent.

Oppgjøret i kirkene har oppstart i juni og omfatter musikere i kirkelig sektor og andre ansatte i de kirkelige fellesrådene.

I juni starter også forhandlingene med hovedorganisasjonen Virke, som har de fleste folkehøgskolene og museer og andre kulturinstitusjoner, private helseinstitusjoner og en del frivillige organisasjoner, deriblant Norges Musikkorps Forbund.

Statsoppgjøret: Kamp om systemet

Sent natt til lørdag ble LO Stat og de andre hovedsammenslutningene enige med staten om lønnsoppgjøret for i år. Også her ble resultatet 2,4 prosent i lønnsøkning. Statsoppgjøret angår i all hovedsak MFO-medlemmer som er undervisnings- og forskningspersonale ved høyskolene og universitetene.

I statsoppgjøret startet staten med å kreve at alle tillegg skulle gis etter lokale forhandlinger, mens LO-forhandlerne ville ha alt som sentrale, generelle tillegg. Resultatet ble at det generelle tillegget til alle er på 1000 kroner, og blri høyere jo høyere lønnsnivået er. Resten skal forhandles lokalt.

Les mer: LO stat sikret generelt tillegg til alle og at lønnssystemet består

LO Stats leder Egil André Aas sier til frifagbevegelse at han er fornøyd, men at det har vært krevende.

– Ikke minst med tanke på utgangspunktet vårt, ved at staten ville ha alle pengene ut til lokale forhandlinger, er jeg fornøyd med at vi har klart å stoppe det. Vi har klart å få til et generelt tillegg til alle, som jeg oppfatter som en seier, ettersom vi i verste fall kunne endt opp med å ikke få tillegg til alle. Vi har fått til et godt resultat for de lavest lønte, og utover dét en prosentsatstillegg. Utifra potten som legges ut, må de lokale forhandlerne prøve å tilrettelegge for at flest mulig får ta del i potten som er lagt ut, sier han.

Et av de store spørsmålene i årets oppgjør, og hovedoppgjøret i fjor, var statens forsøk på å kaste om på lønns- og forhandlingssystemet i staten.