Tariffoppgjør i Oslo kommune: Arbeidstakere får endelig rett til å forhandle om pensjon ⋆ Kontekst
HELTID: – Det er veldig viktig å jobbe for en heltidskultur. Vi må følge opp heltidssamtalene og oversikten over hvem som ønsker seg større stillinger. Det er kjempeviktig for de ansatte, sier Vibeke Øya, klarinettlærer og tillitsvalgt.
HELTID: – Det er veldig viktig å jobbe for en heltidskultur. Vi må følge opp heltidssamtalene og oversikten over hvem som ønsker seg større stillinger. Det er kjempeviktig for de ansatte, sier Vibeke Øya, klarinettlærer og tillitsvalgt. Foto: Oslo kommune

Tariffoppgjør i Oslo kommune: Arbeidstakere får endelig rett til å forhandle om pensjon

Etter en lang natt med mekling, ble Oslo kommune og LO-forbundene, blant dem Creo, enige om å ta inn pensjonsvedtektene i overenskomsten i tariffavtalen. Det vil si at de kommunalt ansatte nå får rett til å forhandle om – og eventuelt gå til streik på – pensjonsavtalen.

– Å få forhandlingsrett om pensjon er en kamp som har pågått i over 20 år. Vi er veldig fornøyde med at vi har fått dette til, sier Einar Bergem, forhandlingsleder for Creo i Oslo kommune.

• Les også: KOMMUNEOPPGJØRET: Kulturskolelærere skal få lønnsuttelling for pedagogisk utdanning

– En veldig viktig sak

Tariffoppgjøret i år er et hovedoppgjør, det vil si at det ikke kun er lønnen som forhandles, men hele innholdet i tariffavtalen. LO-forbundene var på forhånd enige om å bryte forhandlingene dersom kravet om pensjon ikke gikk gjennom.

– Når pensjonsvedtektene ikke er nedfelt i overenskomsten, har vi ikke streikerett dersom arbeidsgiver gjør noe med pensjonsbestemmelsene som vi ikke er fornøyde med. Dette er en veldig viktig sak for LO-forbundene, sa Bergem til Musikkultur i september.

• Les også: Creo godtar ikke et nulloppgjør

Alle får ansiennitet

I tillegg er partene enige om at arbeidstaker får pensjon fra første krone, og full godskrivning i beregningen av ansiennitet. Det vil si at alle får godkjent ansiennitet, uansett hvor liten stillingsprosent man er i. Til nå har de arbeidstakerne som er ansatt i mindre enn 40 prosent stilling ikke fått ansiennitet. Dette står i motsetning til alle andre kommuner i landet.

– Mange av våre medlemmer har jo hatt veldig små stillinger, og når de går inn i større stillinger får de ikke ansiennitet. Vi har vært uenige om hvordan dette har vært tolket i tariffavtalen, men nå er vi enige om at det skal godskrives ansiennitet, uansett størrelse på stillingen, og uansett om du har jobbet privat eller offentlig, forteller Bergem.

Kun 15 prosent jobber heltid

Vibeke Øya, som underviser i klarinett ved Oslo kulturskole og er tillitsvalgt for Creo, er også fornøyd med utfallet.

– Det er et veldig godt resultat. Creo har fått gjennomslag for noe de har jobbet for i mange år, spesielt det å få forhandling på pensjon, sier Øya.

– I tillegg er det veldig viktig for ansatte i kulturskolen å få pensjon fra første krone, og full ansiennitet, for det er så mange som jobber deltid. Vi er rundt 200 lærere i Oslo kulturskole, og bare 15 prosent har 100 prosentstillinger.

Ifølge Øya er det mange ansatte i kulturskolen som ønsker seg større stillinger, selv om man ofte kombinerer undervisning med utøvende kunstnervirksomhet.

– Det er veldig viktig å jobbe for en heltidskultur. Vi må følge opp heltidssamtalene og oversikten over hvem som ønsker seg større stillinger. Det er kjempeviktig for de ansatte, sier Øya.

Vil ha flere heltidsansatte

Deltidsarbeid har også vært et av de store temaene i årets forhandlinger. I natt ble partene enige om å jobbe for å få til en såkalt heltidskultur: å redusere deltidsstillinger, og få på plass heltidsansettelser. Deltidsansatte skal få tilbud om samtale om heltidsansettelse hvert år, og arbeidsgiver skal lage en oversikt over ansatte som vil ha større stilling.

Arbeidstaker får også et generelt tillegg (det vil si at alle arbeidstakere får lønnstillegg, journ.anm.) på 0,9 prosent, minimum 4400 kroner.

Kompensasjon for kveldsarbeid, som var et annet viktig punkt, gikk derimot ikke gjennom.

– Det må vi fortsette å kjempe for og diskutere forståelsen av i tariffavtalen. Men det aller viktigste er at pensjons- og ansiennitetsordningen er på plass, sier Bergem.