TARIFF: Brudd i Oslo kommune – striden står om pensjon og deltid ⋆ Kontekst
RETTEN TIL Å STREIKE: – Når pensjonsvedtektene ikke er nedfelt i overenskomsten, har vi ikke streikerett dersom arbeidsgiver gjør noe med pensjonsbestemmelsene som vi ikke er fornøyde med, forklarer Einar Bergem, som har forhandla på vegne av Creo i Oslo kommune.
RETTEN TIL Å STREIKE: – Når pensjonsvedtektene ikke er nedfelt i overenskomsten, har vi ikke streikerett dersom arbeidsgiver gjør noe med pensjonsbestemmelsene som vi ikke er fornøyde med, forklarer Einar Bergem, som har forhandla på vegne av Creo i Oslo kommune. Foto: Rune Eriksen/arkivfoto

TARIFF: Brudd i Oslo kommune – striden står om pensjon og deltid

Å få pensjonsvedtektene inn i tariffavtalen i Oslo kommune har vært et viktig krav fra Creo og de andre LO-forbundene i flere år. Svaret fra arbeidsgiversiden er fortsatt nei. Nå venter mekling og mulig streik.

Partene i Oslo kommune gikk fra forhandlingsbordet rundt klokka 03.30 i natt uten å ha blitt enige. Nå går oppgjøret til mekling, fristen er satt til 15. oktober. Blir de ikke enige der, er det streik.

• Les også: Tariffoppgjøret er i gang: Creo godtar ikke et nulloppgjør

Har ikke streikerett i pensjonsspørsmål

Striden står altså blant annet om pensjon. I motsetning til resten av landets kommuner, har ikke Oslo nedfelt pensjonsvedtektene i det som kalles overenskomsten i tariffavtalen. (Se ordliste.)

– Dette har vært en stor sak i mange år, forklarer Einar Bergem.

Han er forhandlingsleder for Creo i Oslo kommune. Creo er del av en hovedsammenslutning som består av Fagforbundet, Skolenes Landsforbund (SL) og Fellesorganisasjonen (FO). LO-forbundene var på forhånd enige om å bryte forhandlingene dersom kravet om pensjon ikke gikk igjennom.

– Når pensjonsvedtektene ikke er nedfelt i overenskomsten, har vi ikke streikerett dersom arbeidsgiver gjør noe med pensjonsbestemmelsene som vi ikke er fornøyde med. Dette er en veldig viktig sak for LO-forbundene, understreker Bergem.

Partene er altså ikke uengie om pensjonsavtale eller -vilkår. Uenigheten står om hvorvidt vedtektene om pensjon for ansatte i Oslo kommune skal inn i tariffavtalen, eller ei.

Deltid: – For lite forpliktende fra kommunen

I tillegg til pensjon, er spørsmålet om deltid et vanskelig tema.

– Det er mye deltidsjobbing i Oslo kommune. Dette har det vært arbeidet med, men det er ikke seriøst nok. Det kommunen kommer med er for lite forpliktende, sier Bergem.

Ansiennitet og kompensasjon for kveldsarbeid, noe som er svært aktuelt for kulturskolelærerne, har også vært sentrale temaer i forhandlingene.

Bergem forteller at arbeidstakersiden er blitt møtt på mye, men at det er enkeltsaker som gjør at oppgjøret har endt i mekling.

Ordliste

• Mekling:

Før man setter i verk en streik eller en lockout er det pålagt å forsøke mekling. Meklingen skjer gjennom en statlig meklingsinstitusjon, Riksmekleren.

• Overenskomst:

En skriftlig avtale mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner eller en enkeltarbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår. Uttrykket overenskomst brukes om tariffavtalens del 2, den delen som inneholder de konkrete bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår og som revideres ved tariffoppgjørene. Del 1 i tariffavtalen er hovedavtalen.

• Tariffavtale:

En kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår eller andre forhold, som inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon.

• Streik:

Arbeidstakernes kampmiddel for å tvinge fram løsning på en interessetvist. En streik gjennomføres ved at arbeidstakerne, helt eller delvis, stanser arbeidet.

Kilde: Frifagbevegelses tariffleksikon/frifagbevegelse.no