Tar verden inn i kulturskolen ⋆ Kontekst
Foto: Hemne kulturskole

Tar verden inn i kulturskolen

Flere kulturskoler landet over tar i bruk Fargespills metode og filosofi for å få til de gode møtene mellom folk fra ulike kulturer.

Inkluderingsprosjekt i Hemne

Da kulturskolerektor Marit Lian så en Fargespill-forestilling i Bergen skjønte hun hvordan kulturskolen virkelig kan drive inkluderingsarbeid. Hun ble så rørt av det hun så på scenen at hun bestemte seg for å ta konseptet til Hemne. Hos dem kalles varianten for Flere Farger.

– Jeg har aldri sett noe på en scene som har rørt meg så mye, som det jeg opplevde i Bergen med kompaniet Fargespill. Jeg tenkte: Dette vil jeg gjøre i vår flerkulturelle kommune som et inkluderingsprosjekt, sier hun.

Konseptet sprer seg nå. Fargespill er i gang med å etablere seg flere steder, og i tillegg har søstermodellen, Flere Farger, startet opp i både Norge og Sverige.

– Det siste halve året har vi spesielt merket pågang. Det har nok sammenheng med asylsituasjonen. Mange vil bruke vår metode og filosofi for å få til de gode møtene mellom folk fra ulike kulturer, sier Kjersti Berge, daglig leder og produsent i Stiftelsen Fargespill.

Følelse av forening

Hemne kommune i Sør-Trøndelag har hatt asylmottak i over 20 år, og rundt ti prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Kulturskolerektoren kjøpte lisens og introduksjonskurs til å gjennomføre Flere Farger, og satte i gang arbeidet med å finne barn. Sist november sto norske barn og barn med flyktningbakgrunn sammen på en scene i Hemne. En syrisk jente sang Blåmann, og en norsk jente i bunad sang en folketone på arabisk. Det var 30 deltakere fra åtte forskjellige nasjoner som lagde en forestilling sammen, basert på likeverdighet.

– Musikk og sang gir en følelse av forening, og det gir en fantastisk mulighet til å bringe inn andre historier og tradisjoner og redusere frykt. Flere Farger er en flott modell for å inkludere asylsøkere, flyktninger og innvandrere i kulturlivet. Det er basert på prinsippet om likeverdighet og gjør noe med alles stolthet. Det er en unik mulighet til å ta verden inn i kulturskolen, sier Lian.

Fargespill fikk pris

Fargespill fikk i januar Bergen kommunes pris på 50 000 kroner for likestilling, inkludering og mangfold. Juryen mener stiftelsen viser hva som kan bli skapt når mennesker med ulik bakgrunn møtes.

– Forestillingene har åpnet et rom hvor barn og unge har fått anerkjennelse for seg selv, talentene de har og mulighetene som står foran dem. Gjennom det sterke samholdet som blir vist på og bak scenen, er Fargespill gode forbilder og pionerer for integrering, sa bystyrerepresentant Lubna Jaffery (Ap), da prisen ble overrakt.

Det er over 12 år siden kompaniet Fargespill etablerte seg i Bergen. Siden da har den fått avleggere, som går under navnet Flere Farger, blant annet i Trondheim, Larvik og Kristiansand. Daglig leder i stiftelsen, Kjersti Berge, forklarer at den store forskjellen er profesjonaliteten i rammene rundt forestillingene.

– Metodikken og filosofien er den samme, at vi tar utgangspunkt i ressursene i menneskene vi har med oss. Lager vi forestillinger som er best mulig, får det gode sosiale konsekvenser, sier hun.

– Fargespill og Flere Farger er lisensbasert, kan det hindre at kulturskoler tar det i bruk?

– Det tror jeg ikke. I så fall vil vi gå i dialog om det. Vi har utarbeidet konseptet og har opparbeidet ekspertise over 12 år. Lisensen og kurset vi tilbyr er en måte å spre denne ekspertisen på, sier hun.

Fagsjef Åste Selnæs Domaas i Norsk kulturskoleråd sier at de har innledet samarbeid om lisensiering av Fargespill/Flere Farger-konseptet gjennom Kulturskolerådets kontaktnettverk.

– Når man deler hverandres kulturuttrykk, løftes alle deltakere, uansett kulturbakgrunn, inn som likeverdige ressurspersoner, derfor er denne modellen så egnet, sier Selnæs Domaas.

Hun understreker at Norsk kulturskoleråds rolle er å vise til gode modeller for inkludering og at det også i arbeidet med rammeplanen gjøres mye for å synliggjøre mulighetene som ligger i kulturskolen som inkluderingsarena.

– Vi kunne gjort mer

– Vi kulturarbeidere kunne gjort mer. Det flerkulturelle samfunnet vi lever i gir oss muligheten til å skape en musikalsk fortelling om det nye Norge. Det går fint an å gjøre prosjekter uten at barna nødvendigvis er elever i kulturskolen, sier Marit Lian i Hemne.

Da hun startet opp Flere Farger i Hemne, var mottaksklassen på barneskolen i bygda et naturlig utgangspunkt.

– Familiene til deltakerne ble også kjent med hverandre og fikk nye folk å hilse på. Barna fikk en annen status enn bare å være flyktninger. De ble sangere og dansere, sier hun.

Seks barn fra asylmottaket søkte plass i kulturskolen etter å ha vært med i forestillingen. Enslige mindreårige i kommunen får dessuten pianoundervisning i kulturskolen på dagtid, som støttes av Nav. Kulturskolen har også ukentlig undervisning i musikk fra livets begynnelse i mottakets barnehage. Og kulturskolens lokaler er åpne for beboere fra asylmottaket som vil komme og spille instrumenter.

– Noen kommer hver uke for å spille keyboard og piano. Det fungerer veldig godt, sier Lian.

Fargespill

Fargespill er et kompani i Bergen med 100 barn og ungdom fra ca. 35 land.

Første forestilling ble vist i Bergen under Festspillene i 2004.

De fleste av aktørene er kommet til Norge som flyktninger og asylsøkere.

Forestillingen bygges opp med folkesanger, regler og dans fra ulike land og kulturer. Disse musikalske stykkene forenes med norske musikktradisjoner og global ungdomskultur som hiphop og beatboxing. Resultatet er et musikalsk møte med unge menneskers historie, om hvem de er og hvor de kommer fra, avdekket gjennom musikk og dans.

Det er med et stort profesjonelt apparat av komponister, musikere, koreografer, instruktører, lyd-, lysdesignere og scenografer.

Fargespill har spredd seg til flere byer, blant annet Kristiansand, Larvik og Trondheim, og det finnes lokale varianter i Halden, Hemne, Kvam, Odda, Oppdal, Rakkestad, Sarpsborg.

Flere Farger i Sverige: Stiftelsen er også i gang i Sverige, i Arvika, Hagfors og Karlstad.

Kilde: Stiftelsen Fargespill