Taper oppdrag ⋆ Kontekst
Mister oppdrag: Tidligmusikkensemblet Barokkanerne er blitt for dyrt for kirkekorene.
Mister oppdrag: Tidligmusikkensemblet Barokkanerne er blitt for dyrt for kirkekorene. Foto: Mona Ødegård

Taper oppdrag

– Det er utrolig trist. Gjennom flere år har vi bygget opp kompetanse på tidligmusikk. Musikerne har kjøpt barokkinstrumenter og spesialisert seg. Men nå har pendelen snudd; det er ikke økonomi til å bruke oss. Kor kan spare store beløp på å velge andre musikere, de som går på fast lønn i et orkester, sier leder i Barokkanerne, Johan Nicolai Mohn.

Oppdrag med amatørkor fra Hamar til Kristiansand har uteblitt i år. Ensemblet er hyret av to korstiftelser. Tidligere år har det vært vanlig med sju oppdrag med kor før jul.

– Dette markedet er i ferd med å forsvinne for oss, konstaterer Johan Nicolai Mohn.

– Frilansere er for dyre

Thröstur Eiriksson, kantor i Høvik menighet i Bærum har samarbeidet med Barokkanerne i mange år. I år synger Bærum Bachkor Bachs Juleoratorium med moderne instrumenter. Han påpeker at økonomi er viktig for koret, men at det i år er datoer som ikke passer som gjør at tidligmusikkensemblet ikke er engasjert.

– Blir det rimeligere med orkestermusikere fra de statlig finansierte symfoniorkestrene?

– Det kan kanskje bli det. Grunnen til at vi har samarbeidet så ofte med Barokkanerne er at de spiller på originalinstrumenter og har spesialisert seg på interpretasjon av tidligmusikk. Barokkanerne er et flott orkester, men vi må i fremtiden se hva vi har råd til. Ensemblet er blitt dyrt, og det er mulig å få tak i dyktige musikere til lavere pris, sier han.

Han påpeker at det er vanskelig å skaffe økonomisk støtte til prosjekter.

– Den største delen av inntekter kommer fra billettsalg. Det begrenser hvor ofte vi kan holde konserter, hvilke verk vi kan fremføre.

Skattefrie ordninger

Barokkanerne har hvert år justert frilanshonorarene i takt med konsumprisindeksen. I tillegg mener Johan Nicolai Mohn at det er ordningen med skattefritak på lønnsutbetaling fra frivillige og ideelle organisasjoner, som slår uheldig ut. I fjor ble beløpsgrensen for skattefri utbetaling hevet til 6000 kroner per år.

– Dette er nok en ordning som favoriserer fast ansatte musikere. De kan ta et lavere honorar fordi de kan få beløpet skattefritt. Musikere som tar oppdrag som næring, prises derfor lett ut av markedet, hevder Mohn.

Thröstur Eiriksson avviser at Bærum Bachkor, tilknyttet Høvik menighet, benytter seg av den skattefrie ordningen for å få rimeligere musikere.

– Honorar med skattefritak er først og fremst viktig for å engasjere musikere som ikke er selvstendige næringsdrivende eller har det som hovednæring. Jeg tror de kirkelige fellesrådene er opptatt av å følge de regler som gjelder. Men det er mulig Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) bør ta riktig forvaltning av regelverket opp med fellesrådene, tilføyer han.

Økonomisk forsvarlighet

Karstein Ærø, dirigent for Vestre Aker kirkekor engasjerer ikke Barokkanerne i år. Kirken er under oppussing og er stengt. Til Bachs H-mollmesse neste år er ensemblet ikke engasjert.

– Koret har engasjert Barokkanerne to ganger før og har vært meget godt fornøyd. Vi inviterte dem til å gi et pristilbud på H-mollmessen, men det ble dessverre for dyrt. Vestre Aker kirke har 450 sitteplasser, og med et verk som krever mange musikere, må vi vurdere totalprisen utfra inntektspotensialet. Det nytter ikke med et pristilbud fra et orkester der koret går med 100 000 kroner i underskudd. Vi ber om pristilbud fra forskjellige orkestre og må velge det som er økonomisk forsvarlig. Sånn er virkeligheten, sier Ærø.

Johan Nicolai Mohn Johan understreker at han ikke kritiserer korstiftelsene.

– Kirker og kor sliter med økonomien og bør få mer penger. Å øke støtten deres er en langt bedre måte å styrke kirkemusikken på, enn ordningen med skattefri honorering, som vil ødelegge for dem som har dette markedet som en betydelig del av sin næringsvirksomhet.

– Det må finnes støtteordninger som gjør det mulig å bruke et barokk-ensemble, framfor et skattefritt sammenrasket moderne orkester. Konsertlivet står i fare for å bli ensporet og kjedelig, sier Mohn.

Virkningene etter LOK

Han synes det er beklagelig at kirkemusikkordningen i Kulturrådet ikke prioriterer lokale oppsetninger av sentrale verk som Messias og Juleoratoriet. Han mener at man nå virkelig ser konsekvensene av at LOK-midlene i Rikskonsertene ble borte.

– Hva ønsker man at skal foregå rundt i kirkene? Mange kirkemusikere og korledere søker penger til prosjekter, men får ingen ting. Kor som trekker fulle hus, går likevel med underskudd. Det viser hvor vanskelig det er blitt. Det bør finnes ordninger som gjør at vi kan fortsette å være del av folks opplevelser i lokalmiljøet.

– Barokkanerne får ensemblestøtte fra kulturfondet, 700 000 kroner for 2015?

– Støtten er øremerket Barokkanernes egne prosjekter i henhold til søknader og rapporter vi sender til Kulturrådet. Til disse produksjonene henter vi inn internasjonale topputøvere som solister og ledere, som er helt vesentlig for å fortsette utviklingen av den nasjonale tidligmusikkscenen i Norge. Vi kan ikke bruke ensemblestøtten til å subsidiere norske kor. Det er klart vi gjerne skulle hatt økonomi til å samarbeide med kor slik Det norske blåseensemblet, KORK, eller Det norske kammerorkester kan. Men ensemblestøtten vår er forsvinnende liten sammenlignet med de millionene disse ensemblene får hvert år, kommenterer Mohn.