Umm Kulthum Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Umm Kulthum

to platecovre av fairuz og umm kalthoum

Kultur på kontinentet 17.11.21

– Det sies at de kveldene Umm Kulthum holdt konsert, var gatene tomme for folk, skriver Benedicte Tobiassen.