Statens kunstnerstipend Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Statens kunstnerstipend

Notis 17.01.22

Kulturdepartementet har oppnemnt Utvalet for statens kunstnarstipend for perioden 2022–2025