Samfunn Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Samfunn

Synne Sanden

Essay 27.02.23

Synne Sanden skriver om et destruktivt forhold og helbredelsen som formet hennes nyeste album

– Samfunnet trenger en sunnere seksualitet.