Ruth Wilhelmine Meyer Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Ruth Wilhelmine Meyer

Intervju 08.02.23

– Vi må tenke moralsk, etisk og estetisk. Alltid.

Tradisjonelt brukes elektronika for å illustrere livet i havdypet. Ruth Wilhelmine Meyer og Solistkoret bruker stemmen.