Rødlista instrumenter Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Rødlista instrumenter

Kontrabass orkester ledet av Erlend Skei, (Leder for Norsk kontrabassklubb) Bildet er tatt i Frimurerlogen i Trondheim

Intervju 24.04.24

Hva har kirkeorgel, obo, fagott, kontrabass, bratsj og harpe til felles?

De er alle på en spesiell liste.