Rhiannon Edwards Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Rhiannon Edwards

Rhiannon Edwards, Anette Trettebergstuen

Notis 22.09.22

En halv million til kartlegging av klimautslipp i kultursektoren

Kultur- og likestillingsdepartementet bidrar til innhenting av data.