Øveriet Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Øveriet

To menn i korridor

Intervju 23.08.22

– Vi har til enhver tid 200 på venteliste

… men tar ikke opp kampen med låver og garasjer.