kvinnerepresentasjon Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #kvinnerepresentasjon

Notis 19.10.22

Kvinner fremdeles underrepresentert i europeisk filmbransje, viser rapport