Kari Olene Oma Rønnes Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Kari Olene Oma Rønnes

Nyheter 06.05.22

– En gavepakke for kunstundervisning

Kari Olene Oma Rønnes oppdaget rom i Kunnskapsløftet, og fikk barneskole til å sette av tre uker til et spel. – Spennende, utfordrende og et ‘kreativt kaos’.