Jester Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Jester

Jester ved miksepult

Intervju 06.06.23

I kjelleren til Jester er det musikkutstyr som plutselig bare dukker opp

… men det viktigste i øvingslokalet er en helt alminnelig, gammel sofa.