Hans-Kristian Kjos Sørensen Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Hans-Kristian Kjos Sørensen

demonstrasjon med stor plakat med teksten Kultur er næring

Reportasje 19.01.22

Kulturbransjen demonstrerte mot uforholdsmessige restriksjoner og uforutsigbare støtteordninger

– Politikerne og byråkratiet må lytte til oss og ta oss på alvor, sier en av initiativtakerne Karianne Jæger i Scenekvelder.