frilans Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #frilans

Illustrasjon av mangearmet frilanser med deadline og kanskje et liv

Reportasje 18.03.22

Falsk frilanser? ENK? AS? Midlertidig ansatt?

Kjært barn har mange næringskoder. Og får muligens noen flere rettigheter.