Ensomhet Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Ensomhet

Installasjon i gult svart og grått

Essay 29.12.21

Erfaringer med ensomhet:

En undersøkelse av begrepet ensomhet og estetisk erfaring i et kunstnerisk utviklingsarbeid