Det frie feltet Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Det frie feltet

Tegnet illustrasjon av det frie feltet og store kulturaktører

Tema 23.05.23

Det er visst umulig å definere hva som er det frie feltet

Er alle som jobber frilans del av 'det frie feltet'? Eventuelt: – Er all rock fra Trøndelag trønderrock?