Ballett Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Ballett

Nyheter 21.09.22

Mezzosopran Astrid Nordstad og ballettsolist Gakuro Matsui tildeles stort kulturstipend

Unge ballettdansere som varmer opp på Ruseløkka skole

Reportasje 17.11.21

Ruseløkka skole er rekruttlinjen til landets største scener. – Elevene her holder et nivå som er på linje med resten av Europa.

... men enkelte kommuner vegrer seg for å sende elever hit.