Andre verdenskrig Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Andre verdenskrig

Milorg-menn og musikk i hytte på skauen

Intervju 20.12.22

– Jeg kan bare spekulere i hvor mange sanger som er gått tapt

En hemmelig sangkonkurranse, «ter-vov-voven» og mye Gøy på landet. Norske artister utøvde en formidabel motstandskamp under andre verdenskrig.