SV foreslår å opprette musikkbruk ⋆ Kontekst
Freddy André Øvstegård
Freddy André Øvstegård Foto: Stortinget/presse

SV foreslår å opprette musikkbruk

SV foreslår i sitt alternative statsbudsjett å bruke 15 millioner kroner på å opprette Musikkbruket, etter modell av Scenekunstbruket.

Partiet støtter dermed Creo i arbeidet for å opprette et musikkbruk.

SVs forslag går ut på å flytte 15 millioner kroner fra Kulturtanken til det foreslåtte Musikkbruket. Dette forteller partiet i en pressemelding.

– Den kulturelle skolesekken (DKS) har hittil ikke fått det løftet som ble lovt med Kulturtanken. Tvert imot ser mange i feltet nye problemer. Et steg på veien i å lage en skolesekk som virkelig lar barn og unge få oppleve rik kunst og kultur er å opprette Musikkbruket, sier Freddy André Øvstegård, som er SVs kulturpolitiske talsperson.

SV mener at Scenekunstbruket har vist hvordan en relativt liten organisasjon effektivt kan formidle forestillinger av høy kvalitet.

– Å etablere Musikkbruket etter modell av Scenekunstbruket vil være en god måte å sikre formidling av musikk i skolen. Ikke minst kan det bidra til å løse utfordringen med manglende kontroll på kvalitet i Kulturtanken, sier Øvstegård.