Studentdrevet festival er blitt eget fag ⋆ Kontekst
FESTIVAL SOM FAG: Grensespill er navnet på festivalen som fjerdeårsstudentene ved Barratt Due arrangerer i mars. F.v. programansvarlig Thormod Rønning Kvam og leder Daniel Lyngstad.
FESTIVAL SOM FAG: Grensespill er navnet på festivalen som fjerdeårsstudentene ved Barratt Due arrangerer i mars. F.v. programansvarlig Thormod Rønning Kvam og leder Daniel Lyngstad. Foto: Privat

Studentdrevet festival er blitt eget fag

Alle kan ikke få orkesterjobb. Barratt Due Musikkinstitutt har spisset den utøvende utdanningen til å bli mer relevant for et mangfoldig arbeidsliv. Et av resultatene er en studentdrevet festival.

Etter flere års arbeid, trådte den nye studieplanen for utøvende bachelor i kraft i 2012. En av de mest sentrale endringene er vektleggingen av faget entreprenørskap og en spissing av den utøvende kompetansen.

Seksjonsleder for strykerne, assisterende rektor og førsteamanuensis i cello, Ole Eirik Ree, har vært en av hovedarkitektene i arbeidet med den nye studieplanen.

– Det eksisterer kun et visst antall orkesterjobber i Norge, det er ikke nok til alle som utdannes hvert år, i tillegg er det sterk konkurranse fra utlandet. Vi er ikke først ute med faget entreprenørskap overhodet, men vi er de første som gjør faget til en så stor obligatorisk del av den utøvende utdanningen, påpeker han.

Entreprenørskap står som en søyle gjennom hele bachelorutdanningen.

– Man er ikke en mislykket musiker selv om man ikke får fast jobb i et orkester, man kan være relevant for norsk kulturliv likevel, understreker Ree.

Relevant

Erfaringene med den nye studieplanen er foreløpig gode.

– Faget entreprenørskap oppleves som veldig relevant for meg, forteller fjerdeårsstudent på utøvende fiolin, Daniel Lyngstad.

Han er leder for Fagerborgfestspillene, det avsluttende prosjektet til bachelorstudentene, som arrangeres i mars 2014. Allerede fra første studieår får studentene innføring i entreprenørskapsfaget, spissingen mot festivalarbeid skjer i tredje og fjerde studieår.

– Det er en utrolig erfaring man sitter igjen med, sier Lyngstad.

Studentene blir kjent med alle sider av det å produsere en festival, fra søknadsskriving, til markedsføring og programmering. Skatteetaten er også inne i undervisningen.

Da Barratt Due bestemte seg for å gå den utøvende utdanningen nærmere i sømmene, inviterte de en rekke aktører fra norsk musikk- og kulturliv til å komme med sine innspill. En av dem var fiolinist Berit Værnes Cardas. Da hun studerte, ville hun helst bare spille. Hun mener Barratt Dues initiativ om å evaluere utdanningen er prisverdig.

Hun tror at det tross gode intensjoner kan være vanskelig å forberede studentene på arbeidslivet.

– Du må lære deg å lære, hvis du kan lære det på skolen, tror jeg du klarer deg bra. Man må lære studentene å bli fullstendige tenkere, kravstore til seg sjøl, jobbe og sette seg mål, mener Værnes Cardas.