Streiker mot endringer i arbeidsmiljøloven ⋆ Kontekst
NEI TIL MER USIKKERHET: Om en uke er det klart for ny politisk streik. Bildet er fra markeringen som ble holdt i september, også den mot endringene i arbeidsmiljøloven.
NEI TIL MER USIKKERHET: Om en uke er det klart for ny politisk streik. Bildet er fra markeringen som ble holdt i september, også den mot endringene i arbeidsmiljøloven. Foto: Håvard Sæbø

Streiker mot endringer i arbeidsmiljøloven

– Dette er ikke veien å gå for å skape et godt arbeidsliv, sier MFO-leder Hans Ole Rian.

– Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven vil bety økt usikkerhet og mindre frihet for norske arbeidstakere, inkludert MFOs 8000 medlemmer, sier MFO-leder Hans Ole Rian.

Han mener endringene vil gi arbeidsgiver mer makt.

– Økt bruk av midlertidige stillinger, mer pålagt overtid og mer søndagsarbeid er ikke veien å gå for å skape et godt arbeidsliv. Vi sier nei til regjeringens forslag og markerer dette med en politisk streik 28. januar, sier Rian.

MFOs medlemmer som ønsker å slutte seg til den politiske demonstrasjonsstreiken, må via tillitsvalgte på arbeidsplassen varsle arbeidsgiver.

Får fri av arbeidsgiver

Det holdes streikearrangementer flere steder i landet onsdag formiddag 28. januar. Grethe Berntsen, kulturskolelærer i Gausdal, har bestemt seg for å stille opp på streikearrangementet på Lillehammer. Hun får fri av arbeidsgiver, men trekkes i lønn.

– Jeg synes det er veldig viktig å stille opp på denne demonstrasjonen. Å ha et godt avtaleverk og en god lov er utrolig viktig, selv om dialogen med arbeidsgiver i utgangspunktet er god, sier hun.

Endringsforslagene som hun er mest engstelig for er regjeringens ønske om å utvide normalarbeidstiden.

– Da blir tillegga borte, og det faller ikke godt ut for oss som allerede har mye ugunstig arbeidstid, sier hun.

Vil gi press

Forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven innebærer blant annet at det skal bli enklere å ansette folk i midlertidige stillinger, at du kan pålegges å arbeide 15 timer overtid i uka og at søndagsarbeid i større grad blir tillatt.

MFO ønsker ikke en liberalisering av arbeidsmiljøloven. Rian påpeker at medlemmene allerede jobber mer enn nok om kveldene og i helgene.

– Mange av våre medlemmer har mye kvelds- og helgejobbing, og opplever press på arbeidstiden. Orkestre og teatre ønsker å spille på søndager, kulturskolene vil legge flere arrangementer til helgene, og organistene i kirkene har naturlig nok mye søndagsarbeid allerede. Å åpne for enda mer ubekvem arbeidstid vil gi ytterligere press. En utvidelse av grensene for når det kan jobbes, vil ikke hjelpe på rekruttering, helse eller arbeidsmiljø eller på den kunstneriske kvaliteten, sier Rian.

– Vanskeligere å få fast jobb

I endringsforslagene legges det også opp til at normalarbeidsdagen skal utvides. Også det tror Rian vil ramme medlemmene hardt.

– Mange av yrkesgruppene våre baserer mye av inntekten på tilleggene. Når grensene for blant annet kveld og overtid flyttes, kan man anta at en del av inntekten forsvinner, sier Rian.

MFO er også skeptiske til liberaliseringen av midlertidighet. Også her har forbundets medlemmer allerede mange unntak. I dag er prøvetid vanlig i orkestrene før ansettelse. Med større muligheter til å ansette midlertidig, tror Rian det vil bli vanskeligere å få fast jobb.

– Stillinger står åpne på grunn av prøvetid. Jeg spår at dette vil øke i omfang om det blir mer bruk av midlertidig ansatte. Mange har allerede mye usikkerhet i arbeidshverdagen. Det er forutsigbarhet vi trenger – ikke en liberalisering av arbeidsmiljøloven, sier Rian.

Vil du vite hvor du kan være med på streiken? Frifagbevegelse.no har oversikten. Her kan du også legge inn egne arrangement:

Politisk streik

Politisk streik retter seg ikke mot en eller flere arbeidsgivere, det er formelt en demonstrasjon ved at de som deltar legger ned arbeidet i en viss periode, og gjerne gjennomfører aksjonsmøter i protest mot forslaget som er lagt fram til behandling.

Arbeidstakeres rett til å bruke «politisk streik» som virkemiddel er nedfelt i Arbeidsrettens avgjørelser gjennom mange år, og vilkårene er beskrevet i hovedavtalen mellom LO og NHO.

En forutsetning for politisk streik er at formålet med aksjonen ikke er å fremtvinge forandringer i de tariffmessig forholdene.