Støtte til MDD-linjene i Møre og Romsdal: «En solidaritet vi ikke har opplevd maken til på mange år» ⋆ Kontekst
Fakkeltog i Molde: Stor støtte til de videregående skolene i Møre og Romsdal og til Møremusikarane, som kan bli ofre for store kutt hvis forslaget til budsjett for 2020 blir vedtatt.
Fakkeltog i Molde: Stor støtte til de videregående skolene i Møre og Romsdal og til Møremusikarane, som kan bli ofre for store kutt hvis forslaget til budsjett for 2020 blir vedtatt. Foto: Magnhild Tafjord

Støtte til MDD-linjene i Møre og Romsdal: «En solidaritet vi ikke har opplevd maken til på mange år»

Magnhild Tafjord er hovedtillitsvalgt for Creo i Møre og Romsdal og deltok på gårsdagens fakkeltog mot kutt i den videregående skolen i fylket. Hun opplever stort engasjement både fra elever, lærere og andre fagforbund.

– Skolene står samla og skoletilbudene kjennes likeverdige. Elever og lærere heier på MDD-linjene, sjøl om de ikke har tilbudet på sin skole. De ser verdien i mangfoldet av tilbud, forteller Tafjord.

Store kutt i kultursektoren

Møre og Romsdal skal spare 112 millioner kroner i 2020, og det er derfor foreslått betydelige nedskjæringer i den videregående skolen. Blant annet linjene musikk, dans og drama (MDD) og kunst, design og arkitektur (KDA) vil rammes hardt. Ved de fire MDD-linjene i fylket er elevtallet i klassene foreslått halvert.

Også distriktsmusikerordningen, Møremusikarane, er foreslått nedlagt i forslaget til neste års budsjett. Fakkeltoget mandag kveld var også en støtte til dem.

Fra paroleverkstedet.
Fra paroleverkstedet. Foto: Magnhild Tafjord

Over 5000 underskrifter

Flere hundre deltok i markeringen i går, ifølge NRK. Demonstrasjonen ble arrangert av Creo og Utdanningsforbundet, og var ikke kun til støtte for MDD-linjene, men alle programmene som er berørt av kuttforslagene.

Elever i Møre og Romsdal har også tatt initiativ til et opprop, som i skrivende stund har nådd i overkant av 5000 signeringer.