Storstreik avverget - både i stats- og kommuneoppgjøret ⋆ Kontekst
Notis

Storstreik avverget – både i stats- og kommuneoppgjøret

Tirsdag kom partene til enighet i lønns- og tariffoppgjørene. Både oppgjørene i kommunesektoren, staten og i Oslo kommune forhandlet på overtid.

Meklingen i kommunesektoren ble avsluttet tirsdag klokka 13.20, over 13 timer på overtid. Resultatet satt langt inne for LO Kommunes forbund. Fem av de seks LO-forbundene godtok meklingsresultatet, mens det siste – Skolenes Landsforbund – forkastet det anbefalte forslaget.

– Dette har vært en svært krevende mekling, og vi i Creo var i sterk tvil om vi skulle si ja til det endelige resultatet eller ikke, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian i en pressemelding.

Årsaken til at Creo til slutt valgte å si ja forklarer Rian slik:

– Det kom et tilbud som inneholdt til dels store økninger på kvelds-, lør- og søndagstilleggene. Dette er tillegg som treffer svært mange av Creo medlemmer. Det veier også svært tungt for oss i Creo at vi endelig, etter 18 år, fikk forhandlet frem at arbeidstidsbestemmelsene for kulturskolelærere nå ligger i selve hovedtariffavtalen.

Reallønnsøkning i staten

LO Stat-leder Egil André Aas kunne også si seg fornøyd med resultatet etter endt mekling i statsoppgjøret.

Utfallet ble: Reallønnsøkning til alle, mindre penger til lokale forhandlinger enn de siste årene, en ekstra pott som spesielt treffer kvinnedominerte grupper i staten og et forbedret lønnssystem var det som skulle til for å finne løsningen.

– Et lønnsoppgjør dreier seg ikke bare om størrelsen på lønnspotten, men like mye om hvordan lønnsmidlene fordeles. For oss har årets oppgjør i hovedsak handlet om å at alle våre medlemmer i staten, også våre mange langtidsutdannede, skal ha et lønnsløft. Det handler om å løfte hele laget i ei tid der økende levekostnader preger hverdagen til folk flest. Det mener vi at vi har klart med dette resultatet, sier Aas i meldingen.

Unngikk lokale forhandlinger

25 timer på overtid ble det også enighet i tariffoppgjøret i Oslo kommune i tariffoppgjøret. Oppgjøret gir reallønnsvekst for LO-medlemmene i Oslo kommune. I tillegg klarte forhandlerne å unngå lokale forhandlinger i årets oppgjør, noe som er en svært viktig seier for LO Kommune og Creo.

Partene er enige om å godta et meklingsresultat som gir alle ansatte minst 18 800 kroner i kronetillegg. De som har lønnstrinn 34 og høyere får lønnstillegget i form av en økning på 3,71 prosent med virkningsdato fra 1. mai 2022. Dermed unngår 18 388 LO-medlemmer i Oslo kommune å havne i konflikt.