Stiller spørsmål ved kvalitetssikringen ⋆ Kontekst
REAGERER: Hornist Marie Solum Gran er gjentatte ganger blitt kontakta på SMS av Superinstruktørene, med spørsmål om å ta vikaroppdrag, uten at hun sjøl noen gang har vært i kontakt med bedriften.
REAGERER: Hornist Marie Solum Gran er gjentatte ganger blitt kontakta på SMS av Superinstruktørene, med spørsmål om å ta vikaroppdrag, uten at hun sjøl noen gang har vært i kontakt med bedriften. Foto: Marte Bjerke

Stiller spørsmål ved kvalitetssikringen

Marie Solum Gran er en av musikerne som reagerer på Superinstruktørenes framgangsmåte for å skaffe vikarer, og lurer på om kvalitetssikringen er god nok. Det er den, svarer daglig leder Stian Larssen.

Musikere reagerer på Superinstruktørene

Marie Solum Gran er gjentatte ganger blitt spurt om å ta vikaroppdrag for Superinstruktørene, uten å ha registrert seg som vikar. Flere musikere reagerer på selskapets framgangsmåte.

– Det var etter at jeg hadde fått flere forespørsler via SMS at jeg tenkte: Nei, nå vil jeg lufte dette med noen. Hva er egentlig dette? Hvordan vurderer de min kompetanse, hvordan veit de hvem jeg er, sier Marie Solum Gran.

Hun er frilanshornist og jobber hovedsakelig i orkestrene. I oktober la hun ut en melding på Facebook der hun etterlyste andre musikeres erfaringer med Superinstruktørene. Innlegget utløste 37 kommentarer. Nesten samtlige uttrykte seg kritisk. Få hadde riktignok noen gang tatt oppdrag for bedriften.

Les også: MFO kritiske til Superinstruktørene

Har forståelse for at noen reagerer

Daglig leder i Superinstruktørene, Stian Larssen, forteller at han har sin fulle hyre med å skaffe, formidle og administrere instruktørjobber.

– Hvor får dere navn og nummer til vikarene og instruktørene dere kontakter via SMS?

– Korps har som regel lagt ut informasjon på nett om hvilke instruktører de bruker, i tillegg bruker vi studielister fra for eksempel Norges musikkhøgskole, samt tips fra folk i bransjen, forteller Larssen.

Han har forståelse for at noen reagerer på å bli kontakta av Superinstruktørene.

– Vi har kun fått to henvendelser der vi er blitt spurt om hvor vi har fått tak i nummeret til vedkommende vi har kontakta. Vi har siden oppstart vært i kontakt med svært mange instruktører i hele Norge. De fleste synes det er hyggelig at vi viser interesse for dem. Men vi har, etter at Musikkultur tok kontakt, lagt inn mulighet for å avmelde seg fra våre lister via SMS, noe ti av våre 800 instruktører har gjort i løpet av de tre siste ukene. Det tallet synes jeg sier en del om at mange også ser på oss som en ressurs for å skaffe vikar for egne oppdrag, sier Larssen.

Supergarantien

Marie Solum Gran er en av dem som har kontakta Superinstruktørene med spørsmål om hvor de har fått tak i nummeret hennes.

– Jeg reagerer på at de ikke har noen CV på meg. Det samsvarer ikke så godt med garantiene de legger på nettsida si, sier Solum Gran.

I «Supergarantien» heter det: «Våre Superinstruktører har lang erfaring med undervisning og utøvende virksomhet på profesjonelt nivå. Dette er en forutsetning for at undervisningen skal være tidsriktig og samtidig gjenspeile instrumentets historie.»

– Hvordan kvalitetssikrer dere lærerne dersom dere ikke har vært i personlig kontakt med dem?

– De faste instruktørene blir innkalt til intervju. Vi sjekker også dokumentasjon og referanser. CV og politiattest innhentes i forkant av oppdraget. Vikarer er i første rekke instruktører som allerede har undervist for oss og instruktører som underviser for oss nå. Ved akutte tilfeller henvender vi oss til andre. Kontaktlistene oppdateres daglig med nye potensielle ressurspersoner, sier Larssen.

Fornøyd superinstruktør

Trompetist Tonje Hjelmerud Sørdal er en av dem som ser på Superinstruktørene som en ressurs.

– Jeg starta som superinstruktør da jeg var student og ønska meg en jobb ved siden av studiene. Det som trakk meg til Superinstruktørene var å få jobbe med et apparat i ryggen og å kunne forholde seg til én arbeidsgiver, å kunne sende ut én faktura. Superinstruktørene har dessuten et bredt nettverk av instruktører og korps, som gjør at jeg enkelt kan ta på meg vikarjobber og enkelt kan nå en som kan steppe inn om jeg er borte. Jeg er også stor tilhenger av det nettbaserte fraværs- og evalueringssystemet, hvor jeg som instruktør må registrere oppmøte hver uke og skrive en omfattende evaluering av hver elev etter hvert semester. Jeg sitter også inne med en følelse av at korps velger å jobbe med Superinstruktørene, fordi det er et kvalitetsstempel på instruktørene, sier Hjelmerud Sørdal, som opplever Superinstruktørenes kontrakt som ryddig.

Hun er i dag instruktør i Bjørndalskolenes musikkorps, men er ansatt i en annen stilling som ikke er relatert til undervisning.

– Jeg kunne organisert undervisningen på eget initiativ, men for meg som nå har en hundre prosent stilling ved siden av, setter jeg ekstra stor pris på Superinstruktørenes goder og tjenester.

Superfaktoren og administrasjonskostnadene

Superinstruktørene beregner lønn og honorar ut fra alder, utdanning, ekstern ansiennitet, intern erfaring, og den såkalte «superfaktoren», ifølge Larssen.

– En slags x-faktor, som handler om hvor mye man brenner for det man gjør, hvor mye kontinuitet man har, og hvor mye man stiller opp som vikar, forklarer han.

350 kroner er timelønna for enkeltundervisning, dersom du er en 30 år gammel instruktør med mastergrad, ifølge Larssen. Formidlingen og administrasjonen av tjenestene innebærer en kostnad på om lag 20 prosent av timelønna til hver enkelt lærer.

– Tas disse 20 prosentene av lønna til instruktøren, eller betaler korpset ekstra for at dere skal administrere tilbudet?

– Korpset betaler for dette, forteller Larssen.

Mange av administrasjonsoppgavene faller på instruktøren. I kontrakten er det presisert at instruktøren plikter å skaffe vikar ved sykdom eller fravær. Instruktøren skal også føre fravær og skrive evalueringer av elevene.

– Hva gjør egentlig du av administrasjon?

– Jeg skaffer vikar når instruktøren ikke klarer å skaffe det sjøl. I snitt ligger dette på åtte til ni vikaroppdrag hver uke. Vi skaffer også instruktørene oppdrag og setter opp alt av timeplaner. Det er en krevende jobb. Vi administrerer 60 timeplaner. Disse er det mye arbeid med gjennom hele året. Vi må kunne ta det for gitt at profesjonelle instruktører både registrerer oppmøte og evaluerer elevene, uavhengig av om man gjør dette som selvstendig instruktør eller via oss, mener Larssen, og understreker at bedriften har reelle og dokumenterbare utgifter til administrasjon.

Praktisk for korpsene

Bekkelaget skoles musikkorps er et av korpsene som kjøper tjenester av Superinstruktørene. For dem er Superinstruktørene en praktisk løsning på en omfattende undervisningskabal.

– Det virker nokså ryddig det de driver med. Det sparer oss for veldig mange telefonsamtaler. Men vi har ingen kontroll på hva instruktørene får betalt. Vi får én faktura med en pakkepris, sier styreleder i Bekkelaget skoles musikkorps, Stig Atle Haugland.

Larssen understreker at han ikke har noen interesse av å holde noe skjult for korpsene.

– Jeg har ingen problemer med å være åpen om hva som går til administrasjon og hva som går til instruksjon. Er det noe vi kan lære og gjøre bedre, ønsker vi selvsagt alle forslag fra andre instruktører, korps og MFO hjertelig velkommen. Ryddighet og åpenhet er viktig for alle parter. Målet må være å bli litt flinkere for hver uke, sier han.

Les også: Uprofesjonelle arbeidsgivere