STATSBUDSJETTET: Oppretter 309 nye stipender for kunstnere ⋆ Kontekst
FORUTSIGBART: – Gjennom denne økningen legger vi til rette for mer forutsigbare arbeidsvilkår for kunstnerne, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.
FORUTSIGBART: – Gjennom denne økningen legger vi til rette for mer forutsigbare arbeidsvilkår for kunstnerne, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

STATSBUDSJETTET: Oppretter 309 nye stipender for kunstnere

Regjeringen gir 100 millioner kroner til nye kunstnerstipender over statsbudsjettet for 2021.

Regjeringen foreslår å opprette oppsiktsvekkende mange nye stipendhjemler, for å støtte kunstnere i koronapandemien: hele 309 stykker. Bevilgningen er i første omgang midlertidig, og gjelder for første halvdel av 2021.

– Koronasituasjonen har hatt store konsekvenser for kunstnerne sitt virke, og jeg vet at arbeidsstipendene er viktige for utviklingen av kunstnerskap. Gjennom denne økningen legger vi til rette for mer forutsigbare arbeidsvilkår for kunstnerne, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding fra regjeringen.

Les også: Bekymra for regionale kulturinstitusjoner – frykter at regjeringen skal foreslå å fjerne fordelingsnøkkelen i statsbudsjettet

Creo-leder fornøyd med stipendøkning

Samlet øker kunstnerstipendene med 100 millioner kroner.

– At det kommer 2,25 milliarder kroner til koronatiltak må vi jo være glade for. Og at det kommer 100 millioner kroner ekstra i kunstnerstipend, det er bra, sier Hans Ole Rian, leder i Creo, om forslaget til statsbudsjett.

Foreslår fire nye, varige stipender

Størrelsen på de ordinære kunstnerstipendene vil øke fra 276 805 kroner til 283 210 kroner. Det er foreslått å øke arbeidsstipendets størrelse med 6405 kroner, noe som utgjør en økning på 2,3 prosent.

Det er foreslått fire nye varige arbeidsstipendhjemler. Til sammen vil det dermed være 845 ordinære arbeidsstipender og 490 langvarige stipender.

Les også: STATSBUDSJETTET: Uavklart økonomisk framtid for de regionale kulturinstitusjonene. Regjeringen foreslår å fjerne fordelingsnøklene