STATSBUDSJETTET: Dans, mangfold og koronatiltak – dette er forslaget til kulturbudsjett for 2021 ⋆ Kontekst
TI MILL: Den Nationale Scene i Bergen er blant budsjettvinnerne, og får ti millioner kroner. – Kulturinstitusjonene i Bergen representerer en viktig del av den norske kulturarven, sier kulturminister Abid Raja. Her fra forestillingen «Cabaret», med scenografi, kostyme- og maskedesign av Daniel Åkerström-Steen og lysdesign av Anne Elisabeth Bergendahl.
TI MILL: Den Nationale Scene i Bergen er blant budsjettvinnerne, og får ti millioner kroner. – Kulturinstitusjonene i Bergen representerer en viktig del av den norske kulturarven, sier kulturminister Abid Raja. Her fra forestillingen «Cabaret», med scenografi, kostyme- og maskedesign av Daniel Åkerström-Steen og lysdesign av Anne Elisabeth Bergendahl. Foto: Odd Mehus

STATSBUDSJETTET: Dans, mangfold og koronatiltak – dette er forslaget til kulturbudsjett for 2021

Kulturfeltet får 2,25 milliarder i koronatiltak. Regjeringen gir 11 millioner kroner til en satsing på dans, kunstnerstipendene økes med 100 millioner kroner og mangfoldsarbeid blir prioritert.

Klokken ti i dag ble statsbudsjettet for 2021 lagt fram. Det samlede budsjettet for Kulturdepartementet foreslås økt med over 3,7 milliarder kroner, sammenlignet med fjoråret. Av dette er rundt 2,5 milliarder kroner knyttet til Covid-19-støtteordninger.

1065 millioner kroner foreslås bevilget til en stimuleringsordning. Ordningen blir forvaltet av Kulturrådet, og vil være en videreføring av den eksisterende stimuleringsordningen som ble opprettet 1. oktober, på grunn av pandemien.

– Største skuffelsen er at kompensasjonsordningen ikke videreføres

Ellers er stikkordene på Kulturdepartementets budsjett nye kunstnerstipend, mangfold, dans og barn og unge. Les mer om økningen i kunstnerstipend her.

– At det kommer 2,25 milliarder kroner til koronatiltak må vi jo være glade for. Og at det kommer 100 millioner kroner ekstra i kunstnerstipend, det er bra, sier Hans Ole Rian, leder i Creo.

– Men den største skuffelsen er at det ikke ligger noen videreføring av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere i dette budsjettet.

• Les også: Uavklart økonomisk framtid for de regionale kulturinstitusjonene. Regjeringen foreslår å fjerne fordelingsnøklene

– Må utvides til flere kompanier

Regjeringen var nylig i hardt vær etter at flere av landets største dansekompanier nærmest måtte kaste inn håndkleet etter at de ikke fikk fornyet støtte fra Kulturrådet.

Nå bevilger departementet penger til dansefeltet, og øker støtten med til sammen 11 millioner kroner. Jo Strømgren kompani får blant annet tre millioner kroner over statsbudsjettet for neste år.

– Det er viktig at regjeringen anerkjenner at kompaniene i det frie feltet har behov for driftsmidler. Samtidig er det flere anerkjente kompanier som nå står i fare for å bli lagt ned. Dette er en start, men ordningen må utvides til å romme langt flere kompanier enn Jo Strømgren, sier Sigrid Ø. Svendal, daglig leder i Danseinformasjonen.

Også Hans Ole Rian er positiv til regjeringens dansesatsing, om enn med forbehold:

– Det er fint at regjeringen vil satse mer på dans, og at dansekompanier som Jo Strømgren kompani har fått støtte. Men disse har manglet penger lenge, og har stått i fare for å bli lagt ned. Vi får se hvordan de greier seg nå, sier han.

Vil løfte dans som kunstform

Satsingen over statsbudsjettet skal gi flere muligheten til å delta i dans, både som utøvere og publikum. De regionale dansesentrene styrkes. Økningen skal fremme formidling av dans, forbedre infrastrukturen for profesjonell dans, og løfte dans som kunstform. Av spesifikke støttetiltak får blant annet Dansearena Nord 1,7 millioner kroner, og Bærum Kulturhus/Dans Sørøst-Norge 1,8 millioner kroner.

– Det er svært gledelig at de regionale kompetansesentrene for dans, som er viktige i dansekunstens nasjonale infrastruktur, nå får økte tilskudd og større forutsigbarhet, sier Svendal.

Les også: Kulturrådet gir femårig støtte til fem kunstnerskap

MANGFOLDSSTØTTE: Trøndelag Teater er blant dem som får støtte til mangfolds- og integreringstiltak. Her ser vi Marianne Meløy i stykket «Bunnlinjan», med musikk av Trygve Brøske, regi av Ivar Tindberg, og lys- og videodesign av Tommy Geving.
MANGFOLDSSTØTTE: Trøndelag Teater er blant dem som får støtte til mangfolds- og integreringstiltak. Her ser vi Marianne Meløy i stykket «Bunnlinjan», med musikk av Trygve Brøske, regi av Ivar Tindberg, og lys- og videodesign av Tommy Geving. Foto: Ole Ekker

Prioriterer mangfold

Mangfold og integrering er en hovedprioritering som går på tvers av kulturpolitikken, ifølge regjeringen. Blant annet gis det 30 millioner kroner til å videreføre og styrke arbeidet med mangfold, integrering og likestilling på kunst- og kulturfeltet, ved å støtte institusjoner og aktører som har søkt støtte til mangfoldsarbeid.

Følgende institusjoner får støtte til konkrete mangfoldsprosjekter:

• Hålogaland Teater med en halv million kroner

• Trøndelag Teater med en halv million kroner

• Kilden Teater og Konserthus med 400 000 kroner

• Nordland Teater med 400 000 kroner

• Stavanger Symfoniorkester med 300 000 kroner

• Opera Nordfjord med 200 000 kroner

Vil styrke kulturlivet i vest

Kulturtiltak i Bergen og Vestland fylke får en støtteøkning på over 45 millioner kroner.

– Jeg har vært mye i Bergen og Vestland som kultur- og likestillingsminister, og jeg har sett at det er behov for et krafttak, slik at institusjonene kan fortsette med samfunnsoppdraget sitt. Kulturinstitusjonene i Bergen representerer en viktig del av den norske kulturarven, og ikke minst en sentral del av norsk kulturliv i dag, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

TI MILL: Den Nationale Scene i Bergen er blant budsjettvinnerne, og får ti millioner kroner. – Kulturinstitusjonene i Bergen representerer en viktig del av den norske kulturarven, sier kulturminister Abid Raja. Her fra forestillingen «Cabaret», med scenografi, kostyme- og maskedesign av Daniel Åkerström-Steen og lysdesign av Anne Elisabeth Bergendahl.
TI MILL: Den Nationale Scene i Bergen er blant budsjettvinnerne, og får ti millioner kroner. – Kulturinstitusjonene i Bergen representerer en viktig del av den norske kulturarven, sier kulturminister Abid Raja. Her fra forestillingen «Cabaret», med scenografi, kostyme- og maskedesign av Daniel Åkerström-Steen og lysdesign av Anne Elisabeth Bergendahl. Foto: Odd Mehus

Talentsatsing og nyproduksjon i DKS

Det bevilges 20 millioner kroner i økt støtte til kulturtilbud for barn og unge. Blant annet får Den kulturelle skolesekken (DKS) fire millioner kroner for å stimulere til flere nyproduksjoner.

Det er foreslått 29 millioner kroner til talentsatsing for å øke mangfoldet og rekrutteringen av barn og unge i kulturlivet.

Også Oslo-Filharmonien får en halv million i økt tilskudd for å lage et nytt repertoar for barn og unge.

Flere tall fra budsjettet

• Forsvarets Musikk og Riksteatret får videreført samme bevilgning som i fjor.

• Landsdelsmusikerne i Nord-Norge får en økning i form av regjeringens tiltakspakke for å stimulere til kulturaktivitet.

• Norsk senter for folkemusikk og folkedans får 400 000 kroner til digitalisering av analoge opptak.

• Også språkpolitiske tiltak og arbeid mot diskriminering og rasisme får betydelig støtteøkning.

Les også: TONO med rekordhøy utbetaling til opphavere. Koronasmellen kommer først neste år