Statlig kompensasjonsordning for kulturlivet på rundt 300 millioner kroner ⋆ Kontekst
Abid Q. Raja.
Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Statlig kompensasjonsordning for kulturlivet på rundt 300 millioner kroner

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

– Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten. Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i pressemeldingen.

 

• Les også: Kjempefornøyd med krisepakke til frilansere og næringsdrivende. Nå venter Creo på nødhjelp til arrangører og scenteknisk bransje

 

Også frivilligheten og idretten blir kompensert

 I tillegg til en kompensasjonsordning for kulturlivet, kommer ministeren med en tilsvarende pakke til idretten og frivilligheten på cirka 600 millioner kroner.

 – Sammen med tiltakene vi allerede har presentert, har vi i sum fått på plass en god pakke til sektoren. Nå rykker vi altså ut med en omfattende ordning som vil komme svært mange aktører til gode, sier Raja.

De andre tiltakene han sikter til er at regjeringen ikke vil kreve tilbake tilskudd til kultur- og frivillighetsformål, de vil kompensere frilansere og selvstendig næringsdrivende for inntektsbortfall, og staten tar det aller meste av regningen ved permitteringer.

– Likevel vil vi fortsette å følge opp i dialog med organisasjoner, foreninger og lag, selskaper og virksomheter, og kontinuerlig vurdere ytterligere tiltak. Vi er inne i en krevende periode for hele sektoren, men regjeringen har sagt at vi vil gjøre det vi kan for å redde arbeidsplasser, og det er denne ordningen et godt bidrag til, sier Raja.

• Les også: Korona og støttepenger: Dette gjør kulturaktørene

 Forvaltes av Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet

Ordningene vil forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, med den tekniske løsningen for begge ordninger i Lotteri- og stiftelsestilsynet. I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april.

• Les også: Den danske regjeringen kompenserer konsertarrangører for koronatap

Creo: Må se på detaljene om noen faller utafor

Creo-leder Hans Ole Rian er glad for nyheten, og kommenterer den slik:

– Viktigst nå er en solid kompensasjonsordning for leverandørene til kulturbransjen, lyd/lys og sceneteknikk, og at konsertarrangørene får på plass en god ordning. Så må vi se på detaljene i de nye ordningene, sjekke ut om det er noen som faller utafor som absolutt ikke må gjøre det, sier Rian.

Han understreker viktigheten av at regjeringen nå er lydhør overfor kulturbransjen når de kommer tilbake med innspill og forslag.

– Vi er overrasket over at regjeringen velger å holde Stortinget utenfor og kun søker et samarbeid med FrP, i en situasjon der det er viktig å finne så gode løsninger som mulig, forankret hos så mange av våre folkevalgte som mulig. I denne krisa må vi stå sammen. Da bør regjeringen og de andre av våre folkevalgte gå foran som gode forbilder, sier Rian i en e-post til Musikkultur.

Kulturens betydning i krisetider

Rian framhever at det er sentralt for kulturinstitusjonene å holde hjulene i gang.

– Det er viktig at våre institusjoner blir satt i stand til å levere gode kulturopplevelser, og får rammevilkår som gjør dem i stand til å holde hjulene i gang. For eksempel behøver musikere å øve flere timer daglig for å holde nivået ved like, og mange kan bruke tiden nå til å øve inn nye produksjoner og utvikle eget kunstnerisk nivå, sier Rian.

Han framhever kulturens betydning i krisa vi er inne i nå.

– Kampen mot korona blir lang. Og selv om helse og økonomi er viktigst, er også kulturen viktig. Krisa rammer kontakten mellom oss mennesker, da må vi komme hverandre nærmere på andre måter. Kunstnere og kulturarbeidere finner nå nye veier ut til oss alle, det behøver både hver enkelt av oss og samfunnet.