Stabile søkertall til Musikk, dans og drama ⋆ Kontekst
Storsatsning: KORK og de tre videregående skolene med musikk, dans og drama, gikk sammen om å fremføre Verdis Requiem i Oslo Konserthus nå i februar.
Storsatsning: KORK og de tre videregående skolene med musikk, dans og drama, gikk sammen om å fremføre Verdis Requiem i Oslo Konserthus nå i februar. Foto: Jan Granum

Stabile søkertall til Musikk, dans og drama

Antall søkere til Musikk, dans og drama-linjene har variert ganske lite de siste tre åra. Tre skoler i Oslo gikk i vinter sammen om et gigantprosjekt for å markedsføre linja.

Årets søkertall til videregående skole var klare før påske, og søkningen til Musikk-, dans- og dramalinjene (MDD) var en smule lavere enn i fjor. 6592 elever satte MDD opp på førstevalget. Det er nesten 90 færre enn i fjor, og omlag like mange som i 2016. Søkertallene til Musikk, dans og drama falt på landsbasis fra omlag 2010, og nådde bunnen i 2015. Siden har det gått noe opp, men det er forskjeller mellom fylkene. 11,4 prosent av søkerne befinner seg i Oslo, og her varierer søkertallet lite over tid.

– I Oslo har tallene ligget ganske likt de siste tre årene. Det er trolig større svingninger andre steder, sier Jan Granum, avdelingsleder for musikk ved Foss videregående skole i Oslo.

– Personlig mistenker jeg at fokuset på realfag og studiespesialisering har mye å si for svingningene i antallet søkere. Politikerne har fokusert veldig på det, og vi har fått tilbakemeldinger på at mange foreldre og rådgivere ved ungdomsskolene også peker i denne retningen. Mange ønsker å kunne velge fordypning i realfag når de går på musikklinja. Her på Foss ser vi at mange våre instrumenttalenter også har talent innen realfag. Vi er samtidig meget fornøyde med spredningen på instrumentgrupper og genre.

Kulturskolens jobb og innsatsen i det frivillige musikkliv, er trolig den viktigste faktoren for hvor mange som til syvende og sist velger musikk på videregående skole, påpeker Granum.

Foto: Illustrasjon: Mona Askerød

Større bevissthet rundt linjevalg

– Vårt inntrykk er at førsteårselevene i de senere år er blitt mer bevisste på sitt linjevalg. Vi ser at de fleste elevene hos oss går løpet ut uten å bytte linjefag og det er bra.

For å øke bevisstheten rundt Musikk, dans og dramalinjen, gikk i vinter de tre skolene i Oslo; Edvard Munch videregående skole, Oslo By Steinerskole og Foss videregående skole, sammen med KORK om å øve inn og fremføre Verdis Requiem i Oslo Konserthus.

– Skolene ønsket å gi et signal om at vi samarbeider om å få til den beste mulige utdanning for elevene, ikke slåss om dem. I Oslo er konkurransen hard mellom skolene i å få størst søkning til sin skole. Det er en villet politikk, altså stykkprisfinansiering, som gjør at skolene bruker mye tid og økonomi i det å markedsføre nettopp sin skole.

Stabile tall: Oslos MDD-linjer opplever trolig mindre svingninger i antallet søkere enn mange andre steder, sier Jan Granum ved Foss Videregående skole
Stabile tall: Oslos MDD-linjer opplever trolig mindre svingninger i antallet søkere enn mange andre steder, sier Jan Granum ved Foss Videregående skole Foto: Presse

Samarbeide over skolegrensene

– I utgangspunktet var vi usikre på å gå løs på et så krevende verk med så unge musikere. Dette inkluderte alle elevene på alle tre nivåene, tilsammen 450 elever. Alle må ha korsang som en del av undervisningen. Suksessen lå i selve samarbeidet og her var KORKs dirigent, Peter Szilvay, en viktig ressurs. Tjue elever var også inne i orkesteret på bratsj og fiolin. De var godkjent av Ung Filharmoni, og jobbet sammen med KORK hele uken før konserten. Det var en meget givende tid for de unge musikerne og tilbakemeldingene fra KORK var meget gode. Vi har allerede begynt å tenke rundt et nytt samarbeidsprosjekt!

Prosjektet fikk avgjørende økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen.

Les også Min mening: Musikklinja må legge til rette for øving på instrumentet

Viktig talentsatsing

Både Edvard Munch vgs og Foss vgs har et talentprogram på musikklinja.

– I tillegg har vi et godt samarbeid med TUP, talentutviklingsprogrammet ved Norges musikkhøgskole, samt Barrat Due for å legge til rette for dem som ønsker å satse på videre studier innen musikk. Selv om talentsatsing er viktig, er det sentralt å kvalitetssikre opplæringen, ikke bare på hovedinstrumentet, men også i andre programfag som hørelære, musikkteori, musikkhistorie, komponering/arrangering og samspill. Det er meget viktig, for vi driver med dybdelære innen musikk hver eneste dag!