Stabile søkertall til MDD-linjene – fortsatt 70 prosent jenter ⋆ Kontekst
Flest jenter: En overvekt av jenter søker seg til MDD-linjene. Denne tendensen ser også Alta videregående skole. Her fra eksamensforestillingen til dramaklassen som gikk ut i år.
Flest jenter: En overvekt av jenter søker seg til MDD-linjene. Denne tendensen ser også Alta videregående skole. Her fra eksamensforestillingen til dramaklassen som gikk ut i år. Foto: Alta vgs

Stabile søkertall til MDD-linjene – fortsatt 70 prosent jenter

Skoleåret er i gang. Musikk, dans og dramalinjene har en svak nedgang i søkertallet fra i fjor. Og fortsatt er rundt 70 prosent av søkerne jenter.

– Hos oss er det svak innsøking til drama. På dette området sliter vi i motbakke i Finnmark, forteller Tine Klevstad.

Hun er avdelingsleder for Musikk, dans og dramalinja (MDD) ved Alta videregående skole.

Norges nordligste MDD-linje følger den nasjonale tendensen om stabile søkertall og en overvekt av jenter. I år er det totalt 45 MDD-elever i Alta.

– Spesielt på tredjeåret er det få elever, kun åtte stykker – et uvanlig lavt tall, sier Klevstad.

• Les også: Stabile søkertall til Musikk, dans og drama

Atskillig flere jenter

Totalt har 6539 ungdommer søkt seg til MDD-linjene denne høsten, sammenligna med 6592 i fjor. Av årets søkere er 1972 gutter og 4567 jenter, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.

Hvis vi ser på musikklinjas andre og tredje år er kjønnsforskjellene skrumpet inn fra 70 prosent jentedominans til cirka 60 prosent flere jenter enn gutter.

Klevstad forteller at tall fra Alta videregående skole viser at blant dem av musikkelevene som søker seg videre til høyere musikkutdanning er det like mange gutter som jenter.

• Les også: «Musikklinja må legge bedre til rette for øving på instrumentet»

Kjønnsubalanse i alle studieforberedende fag

Avdelingslederen har ingen teorier om hvorfor flere jenter søker seg til MDD-linjene.

– Det har med interesser å gjøre. Det kan ha med det kommunale tilbudet å gjøre og markedsføringen av dette, sier hun, og påpeker samtidig at kjønnsskjevheten ikke er unik for MDD-linja.

– I alle studieforberedende fag er det langt flere jenter. Den skjeve kjønnsbalansen ser vi på flere programområder. Elektrofag, teknikk og produksjon, og byggfag har hatt og har fortsatt en overvekt av gutter. Helse og sosialfag, design og håndverk har fremdeles overvekt av jenter.

– Er den skjeve kjønnsfordelingen et problem?

– Den har sine negative sider; sosialt har vi alle godt av å være sammen med begge kjønn. Faglig sett har vi også mye å lære av både gutter og jenters måte å løse utfordringer og å lære på.

• Les også: – Hørelære må løftes gjennom fagfornyelsen