Spleiser på militærkorpsene ⋆ Kontekst
VARIG: Forsvarskorpsene er avhengige av forutsigbarhet og varige løsninger, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian.
VARIG: Forsvarskorpsene er avhengige av forutsigbarhet og varige løsninger, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. Foto: asamaria.com

Spleiser på militærkorpsene

Kulturdepartementet og Forsvarsdepartementet skal spleise på utgiftene til militærkorpsene, og en betydelig del skal dekkes av kulturbudsjettet. Slik sørger de for å beholde fem korps.

Det ble lagt fram på en pressekonferanse tirsdag kveld. Etter lange forhandlinger er de tre største partiene på Stortinget enige om hovedtrekkene i langtidsplanen for Forsvaret. Der skal fem korps i Forsvaret bestå, og finansieres i samarbeid med Kulturdepartementet. Spleiselaget skal gjelde fra 2018.

«En betydelig del» fra kultur

Det forhandles fortsatt om detaljene i finansieringen, og fra Høyres stortingsgruppe får vi opplyst at det er klart at Kulturdepartementet vil ta «en betydelig del» av finansieringen. Resten skal være klart når hele innstillingen til langtidsplan legges fram på fredag.

Les også: Vil kutte i Forsvaret korps i Trondheim og Horten

Forutsetter friske penger

MFO-leder Hans Ole Rian er bare delvis fornøyd med at midler til korpsene tas fra kulturbudsjettet.

– Jeg forutsetter at dette er friske penger som blir lagt til kulturdepartementets pott. Det må være klokkeklart hva pengene fra Forsvarsdepartementet skal dekke og hva Kulturdepartementet skal dekke. Og dette må være en varig løsning, sier Rian.

– Er du overbevist om at dette er en god modell for å drifte militærmusikken?

– Om det er en god modell vil bare framtida vise. Forsvarskorpsene er avhengig av forutsigbarhet. Å drifte et korps eller et orkester, et teater eller en opera for den slags skyld, krever en planleggingshorisont på flere år, sier Rian.

VARIG: Forsvarskorpsene er avhengige av forutsigbarhet og varige løsninger, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian.
VARIG: Forsvarskorpsene er avhengige av forutsigbarhet og varige løsninger, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. Foto: asamaria.com

Overlever også 2017 – såvidt

Korpsene er også i boks for 2017, etter at de fleste partiene er enige om forsvarsbudsjettet for 2017. Det vil si: det er lagt inn en økning på 7 millioner kroner til korpsene i 2017. Den opprinnelige bevilgningen var akkurat nok til å ha alle militærmusikerne ansatt, uten å kunne spille noe særlig med konserter. Å øke med 7 millioner blir for lite, sier Rian.

– Denne løsningen vil etter våre beregninger føre til meget stramme rammer for korpsene neste år. La oss håpe at dette blir rettet opp gjennom Stortingets budsjettbehandling litt senere i år, sier han.

Kjempe for mer

En av politikerne som har gått høyt på banen for å bevare militærkorpsene er Venstre-leder Trine Skei Grande. Da Venstre la fram sin alternative langtidsplan for Forsvaret tidligere i høst, åpnet hun for å dele utgiftene med Kulturdepartementet.

Les også: –Selvsagt skal vi ikke legge ned noen korps

Nå er hun først og fremst fornøyd med at korpsene er på plass.

– Nå er de sikra. Så får vi kjempe for mer i resten av budsjettet, sier Grande i en epost til Musikkultur.

Samlet Musikk-Norge til protest

Praktisk talt hele Musikk-Norge har vist sin støtte til forsvarskorpsene siden regjeringa la fram forslaget til langtidsplan i juni, og der foreslo å legge ned to av fem korps. Det var Luftforsvarets korps i Trondheim og Marinemusikken i Horten som ble foreslått lagt ned. Disse er nå reddet.

NRK var tilstede da Luftforsvarets korps i Trondheim fikk beskjeden, og gledesscenene kan du se her.

Ordfører Are Karlsen i Horten delte gladnyheten først på facebook, og fikk en rekke glade tilbakemeldinger, som du kan lese her.

Les også: Hva betyr militærkorpsene for deg?

Rian poengterer at høstens kampanje for å bevare korpsene har vært et enormt fellesarbeid.

– Først og fremst fra de tillitsvalgte og de ansatte i korpsene som iherdige drivere, og da med hovedtillitsvalgte Ola Ellefsen i spissen. De har synliggjort hva de holder på med, vært gode ambassadører for Forsvaret overalt og alltid, laget infomateriell, filmer og plakater på sosiale medier, stått fram i presse og skrevet brev til politikere og støttespillere. Og så spiller de fantastisk bra!

Les også: Stor støtte til Forsvarets musikk

– Hvordan har MFO jobbet?

– Vi i MFO og våre venner i Norges Offisersforbund har drevet intens lobbyvirksomhet overfor politikere, både lokalt, på fylkesplan og på Stortinget. Vi har hatt hjelp av våre venner i forskjellige organisasjoner, som i Norges Musikkorps Forbund, Norsk Musikkråd, NOPA, Norsk komponistforening, Norges Musikkhøgskole og andre, og vi har fått en enorm støtte fra publikum og andre kulturinteresserte over hele landet. Og heldigvis har ordfører, fylkesordførere og andre politikere lokalt omfavnet korpsene sine og arbeidet hardt for et fortsatt liv for militærkorpsene. Og LO har engasjert seg på vegne av oss og forsvarsmusikken, forteller Rian.

Lettet – en stund

– Puster dere lettet ut nå?

– Om det følger med tilstrekkelige midler, og om vedtakene er såpass klare og tydelige at alle, inkludert Forsvarsdepartementet og Forsvarssjefens stab, skjønner at det er Stortingets vilje at alle fem forsvarskorpsene skal bestå, med en tilstrekkelig og forutsigbar finansiering, så puster vi kanskje litt lettet ut nå. Men bare fram til neste statsbudsjett, eller til neste gang det skal legges fram en langtidsplan for Forsvaret. Da må vi nok – kanskje og dessverre – mobilisere igjen, sier Rian.