Spel uten stryk ⋆ Kontekst
Spelet om Heilag Olav: Når neste års spel om Heilag Olav spilles på Stiklestad under Olavsfestdagene, blir det uten strykere i orkestergrava.
Spelet om Heilag Olav: Når neste års spel om Heilag Olav spilles på Stiklestad under Olavsfestdagene, blir det uten strykere i orkestergrava. Foto: SNK/Espen Storhaug

Spel uten stryk

Olsok-orkesteret i Spelet om Heilag Olav reagerer på arroganse i den musikalske strategien til Stiklestad nasjonale kultursenter. Strykerne fortviler over å erstattes med blås og perkusjon.

Neste års orkester på Stiklestad vil ikke være symfonisk, men vil besettes med blås og perkusjon. Musikere i Olsok-orkesteret er fortvilet og har sendt et åpent brev til styret ved Stiklestad nasjonale kultursenter, der de ber om helomvending i den musikalske strategien.

– Hvorfor er det så ille med blås i stedet for stryk?

– Det er manglende respekt for åndsverket til komponist Paul Okkenhaug. Musikken er skrevet for symfonisk besetning, sier fiolinist Åse Våg Aaknes.

Hun understreker at Olsok-orkesteret også er en svært viktig læringsarena for lokale strykere. Orkesteret har bestått av om lag 20 proffe musikere og rundt 30 amatører eller studenter, og flere av dem som har vært med gjennom årenes løp har utviklet seg til profesjonelle musikere.

– Jeg er bekymret for at en viktig rekrutteringsarena i fylket blir borte, sier Våg Aaknes.

Symfonisk besetning siden 2004

Friluftsteatret Spelet om Heilag Olav er blitt fremført på Stiklestad siden 1954 under Olavsfestdagene. Musikkspillet er en dramatisering av det som skjedde på gården Sul i dagene før slaget på Stiklestad i 1030. Stykket er skrevet av Olav Gullvåg, musikken av Paul Okkenhaug. Frem til det ble bygget orkestergrav på Stiklestad i 2004, var musikken omarrangert for blåsebesetning, siden instrumentene måtte tåle vind og vær. Etter at det kom orkestergrav, ble det mulig å ta tilbake Okkenhaugs originale musikk og bruke symfonisk besetning. Nå ligger det an til igjen å bli et spel med blås, og et mer teatralsk uttrykk.

Ole Kristian Ruud har vært musikalsk leder i en årrekke. Han reagerer med skuffelse på den nye musikalske strategien.

– Valget om å endre besetning begrunnes ikke økonomisk, men med kunstnerisk utvikling. Men det er ikke utvikling å gå tilbake til besetningen vi hadde for tolv år siden. Det har vi prøvd, og vi har utviklet oss siden det! Dessverre er dette historien i teaterverdenen: Musikere er ubeskyttet og behandles som luft, sier Ole Kristian Ruud.

Han kommer ikke til å lede ensemblet sommeren 2016.

– Det er arrogant å legge om den musikalske strategien uten å involvere orkesteret og de som har opphavsrett til verket. Det viser også liten kunnskap om partitur, sier Ruud.

Vil ikke blåkopiere

Turid Hofstad, direktør for Stiklestad nasjonale kultursenter, sier til Musikkultur at endringer for Spelet om Heilag Olav er del av en videre utvikling med teaterforestillingen.

– Vi ønsker ikke å blåkopiere forestillinger fra år til år. Endringer i det musikalske uttrykket er del av det totale uttrykket vi jobber med. Det er motivasjonen vår for å endre orkesterbesetningen. Vi skal ikke tilbake til forestillingen vi hadde for tolv år siden, men vi velger en annen basis for uttrykkene og tenker at vi kan få til utvikling gjennom variasjon, sier hun.

– Er det grunn til å være bekymret for strykemiljøet i fylket?

– Spelet har vært en jobb på sommeren for strykerne, og vi er klar over at vi har vært en viktig oppdragsgiver. Rollen som rekrutteringsarena kan vi ha overfor andre type musikere, og spelet vil fortsatt være en læringsarena for skuespillere, instruktører og sangere, sier Hofstad.

– Uforståelig

Symfoniorkesteret har bestått av i overkant av 50 musikere. Forrige gang stykket ble oppført med blåsebesetning, var det 39 musikere med. Det er usikkert hvor mange musikere som vil være med i ensemblet neste sommer, men det vil mest sannsynlig bestå av både profesjonelle musikere og amatører.

– Musikken fra Paul Okkenhaug foreligger i to arrangementer; vi har blåsearrangementet som ble brukt frem til 2004, og det symfoniske partituret, som er det originale. Jeg opplever å ha grei dialog med opphavsretthavere til verket, når vi nå skal lete oss frem til et nytt musikalsk uttrykk, sier Hofstad.

– Opptrer Stiklestad nasjonale kultursenter arrogant?

– Jeg mener å ha informert både opphavrettshavere og musikalsk leder tilstrekkelig, sier hun.

Fiolinist Åse Våg Aaknes sier det er uforståelig at orkestersamarbeidet nå er over.

Spelet om Heilag Olav har vært et av landets få utendørsteatre med fullt symfoniorkester. Dette er veldig trist for oss som har vært med å bygge opp Olsok-orkesteret gjennom så mange år. Amatører, musikkarbeidere og lokale talenter har spilt sammen med proffe musikere, og orkesteret har vært veldig viktig for det nordtrønderske musikklivet. Vårt høyeste ønske er at dette arbeidet videreføres, sier Våg Aaknes.