Sparebank 1 Østlandet skal dele ut tre millioner - vil ha lokale søkere ⋆ Kontekst
Notis

Sparebank 1 Østlandet skal dele ut tre millioner til unge talenter – vil ha lokale søkere

SpareBank 1 Østlandets talentstipend deles ut til talenter innenfor idrett, samt kunst og kultur.

I år er det niende gang talentstipendet deles ut og totalsummen som skal fordeles er hevet til tre millioner kroner. De skal fordeles på talenter i Innlandet, Akershus og Oslo.

Markedssjef Tore Slettvold i SpareBank 1 Østlandet oppfordrer lokale talenter til å søke.

– Hensikten med SpareBank 1 Østlandets talentstipend er å bidra til at unge innen individuelle idretter, kunst og kultur får utvikle sine talenter. Regionen vår har en rekke fremadstormende talenter og vi håper at disse søker på årets stipend, sier Slettvold i en pressemelding.

I fjor mottok 90 unge talenter fra Innlandet, gamle Akershus fylke og Oslo SpareBank 1 Østlandets talentstipend.

Hvem kan søke?

Kunst-/kulturstipendet:

Søkere må være bosatt eller ha vesentlig tilknytning til dette området. Stipendet kan søkes av unge kunstnere som har høyere utdanning (tilsv. bachelor nivå) innenfor litteratur, drama, tone-, bildende- eller scenekunst.

Det kan søkes støtte til:

Videre utdanning.
Etablering etter endt høyere utdanning.
Instrument eller annet relevant utstyr.
Søknader sendes inn på bankens nettsider.

Idrettsstipendet:

Søkere må være bosatt her eller ha annen vesentlig tilknytning til regionen, og/eller tilhøre et idrettslag/klubb i dette området. Stipendet kan søkes av ungdom 18-25 år som driver individuell idrett og har et spesielt talent innenfor en idrettsgren i Norges idrettsforbund (ikke ekstremsport).

Det kan søkes støtte til:

Studier koblet sammen med idrett, samlinger og utstyr.
Levekostnader og utgifter for å kunne trene maksimalt.
Medisinsk og fysikalsk behandling.

Tverrfaglig jury

Etter søknadsfristen vil søknadene gjennomgås av tverrfaglige juryer bestående av representanter fra idretten, kunst og kultur, samt banken.

Søknadsfristen er 20. april