"Sommergruppa" leverte innspill til regjeringen om sommerens utendørsarrangement ⋆ Kontekst
Lys i tunnellen? En arbeidsgruppe nedsatt av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, sier at utendørsarrangement vil være mulig til sommeren.
Lys i tunnellen? En arbeidsgruppe nedsatt av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, sier at utendørsarrangement vil være mulig til sommeren. Foto: iStock/illustrasjon

«Sommergruppa» leverte innspill til regjeringen om sommerens utendørsarrangement

Arrangører og myndigheter bør i fellesskap legge til rette for at sommerens store utendørsarrangementer kan gjennomføres.

En arbeidsgruppe nedsatt av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, anbefaler at sommerens store utendørsarrangementer kan gjennomføres med et sett av risikoreduserende tiltak.

– En kombinasjon av vaksinering, hurtigtesting, helsepass og andre etablerte smitteverntiltak vil bidra til at store arrangementer kan gjennomføres uten større smitterisiko enn i samfunnet for øvrig fram til pandemien er bekjempet. En gradvis gjenåpning av fellesopplevelser som festivaler, arrangementer innenfor kultur og idrett vil gi en rekke positive samfunnsmessige ringvirkninger, sier arbeidsgruppen.

Videre står det at det er nødvendig at økonomiske støtteordninger opprettholdes for kultur og idrett så lenge myndighetene pålegger restriksjoner for gjennomføring av arrangementer.

– Jeg er takknemlig for dagens innspill, og glad for at gruppa skal fortsette å jobbe så lenge det er nødvendig, sier Raja i pressemeldingen.

Les også: festival er risikosport, også uten korona.