Søk, søk, søk stipend ⋆ Kontekst
Fikk stipend: Eir Inderhaug skrev seg til treåring arbeidsstipend i år.
Fikk stipend: Eir Inderhaug skrev seg til treåring arbeidsstipend i år. Foto: E. Schønfelder

Søk, søk, søk stipend

Line Haukland i Statens kunstnerstipend ber flere nyutdannede kunstnere søke stripend. – I år manglet vi søkere til et av stipendene, sier hun.

Statens kunstnerstipend ber flere nyutdannede kunstnere søke kunstnerstipendene, som har frist 16. oktober.

– I år manglet vi søkere til Diversestipend for nyutdannede kunstnere, sier Line Haukland i MFO, som er sekretær for stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter i Statens kunstnerstipend.

Komiteen hadde 785 000 kroner å dele ut i vår til Diversestipend for nyutdannede kunstnere. Det var ti søkere og åtte fikk opptil 90 000 kroner hver. 116 000 kroner ble ikke delt ut.

– Vi hadde for få gode søkere og hadde penger til overs. Det er frustrerende. Vi fikk heldigvis overført pengene til Diversestipend. Vi vil ikke at departementet skal tro at vi ikke trenger pengene, sier Line Haukland, som til daglig jobber i MFOs medlemsservice.

Komiteen for musikere, sangere, og dirigenter behandlet til sammen 699 søknader til de seks ulike stipendene i Statens kunstnerstipend for 2015. Totalt hadde de 2,37 millioner kroner å dele ut, foruten alle arbeidsstipendene.

Søker hele året

Å skrive søknader er blitt en nødvendighet for trommeslager, jazzmusiker og konsertarrangør Tollef Østvang. Han har laget seg en kalender med alle fristene og skriver mellom 50 og 100 søknader i året. Han sender inn søknader for blant annet Trondheim jazzforum og konsertserien Fri form i Trondheim.

– Få av støtteordningene er langsiktige nok, derfor blir det så mange søknader. Jeg skulle helst ha sluppet å søke og bare spilt, men sånn funker det ikke i Norge. Vi som er musikere må jobbe aktivt for å få ting til å skje, også på arrangørsiden, sier han.

Drypper på mange

Når én musiker får penger til et prosjekt, drypper det nesten alltid på flere musikere.

– Midlene fra de søknadene jeg får innvilget i løpet av et år sysselsetter veldig mange musikere. Sammen med honorarene fra spillestedene, utgjør de en viktig del av inntekten til mine musikerkolleger. Det gjelder 15-20 musikere som jeg spiller med, og musikere som spiller på klubbene jeg er engasjert i og skriver søknader for. Under ti prosent av midlene som innvilges i søknadene går til meg selv, sier Østvang.

Han synes at han har fått teken på søkingen, og kan gjøre det på vegne av flere.

– Jeg tenker: Her er det en frist, hvilket prosjekt skal jeg søke for nå. Gode prosjekter inspirerer meg til å levere inn alle søknadene. Offentlig støtte er nødvendig for å få gjennomført prosjekter, så jeg prøver å fokusere på det. Jeg begynner aldri på søknaden den siste dagen før fristen, men sender inn først siste dagen. Da er prosjektet så oppdatert som mulig, sier han.

Hans viktigste budskap til de som skal søke kunstnerstipend og andre støtteordninger i år, er å være redelig, realistisk og ambisiøs i budsjettene som presenteres i søknadene.

– Alle som søker støtte, må bruke minstesatsen til honorar, som MFO har fastsatt til 4100 kroner, sier han.

Den beste søknaden

Hvis du skal søke arbeidsstipend, anbefaler Line Haukland å tenke på søknaden som en jobbsøknad.

– Jeg leste alle 699 søknadene vi behandlet i år. Det var én søknad som pekte seg ut, sier hun.

Eir Inderhaug skrev ifølge stipendkomiteens sekretær den beste søknaden til Statens kunstnerstipend i fjor, og det ga henne treårig arbeidsstipend i år.

– Jeg trodde ikke jeg kunne skrive søknader, utbryter Eir Inderhaug.

– Hvordan skrev du denne gangen?

– Jeg skrev fra hjertet. Kort, uten dilldall og helt til poenget. Om prosjektet, hva jeg tror på og noen få setninger om hva jeg vil: Jeg skal skrive min egen operaforestilling om operabransjen. Om sammenbruddet på hotellrommet, mannen som vil skilles, maktkampen, agentene, hvor tøff bransjen er. Jeg har syslet med dette lenge, og pengene burde jeg fått for lenge siden!

De beste tipsene

Line Haukland har disse tipsene til søknaden.

• Les søknadsteksten og kriteriene nøye, slik at du er sikker på å oppfylle de formelle kravene.

• Søk om maks varighet hvis du søker arbeidsstipend og skriv som om det var en jobbsøknad.

• Søker du diversestipend, vis hvordan du vil disponere pengene. Husk at du kan søke om penger til kurs, auditions, reiser og oppgradering av utstyr.

• Jobb grundig med budsjettet. Komiteen gjennomskuer useriøse søknader ved å lese budsjettene. Du må operere med realistiske tall, som verken er for høye eller lave.

• Husk at det er fagfolk med kompetanse som sitter i stipendkomiteen. Du trenger ikke bruke plass i søknaden på å forklare faguttrykk og beskrive sjangre.

• Vær tydelig på hvorfor du søker stipend. Informasjon om alt du har gjort tidligere kan stå i CV-en.

• Vær kritisk til mengden og utvalget av lydvedlegg du laster opp. Husk at komiteen skal lytte på mye.