Smaken av orgelbrus ⋆ Kontekst
Vil begynne: Iva Bilic Michaelsen (8) blir igjen på galleriet i Vardåsen kirke. Hun spiller Til Elise og faren avtaler å få nøkkel så hun kan øve orgel.
Vil begynne: Iva Bilic Michaelsen (8) blir igjen på galleriet i Vardåsen kirke. Hun spiller Til Elise og faren avtaler å få nøkkel så hun kan øve orgel. Foto: Anne Myklebust Odland

Smaken av orgelbrus

Kantor Yngvild Stuksrud har ingen orgelelever, men lar kulturskolens pianoelever prøve orgelet i kirka. – Alle må gjøre noe for at kirken skal ha organister i fremtiden, sier hun.

Den norske kirke sliter med rekruttering til kirkemusikkyrket, med svært få som tas opp til studier i kirkemusikk, og langt fra nok til å dekke behovene. Kan en del av grunnen være at for få organister har elever? Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon anslår at en fjerdedel av organistene i landet har orgelelever i eller utenfor stillingene. Menighetsrådet i Vardåsen kirke i Asker, som formulerer stillingsinstruksene, har ikke prioritert at kantor skal ha orgelelever.

– Tiden min er totalt spist opp med tre kor, babysang og begravelser. Det hadde ikke vært lett å få gjennomslag for å bytte ut korarbeid med en orgelelev eller to. Det gir ikke menigheten umiddelbar gevinst, sier kantor Yngvild Wattum Stuksrud.

I stedet har hun fått til et samarbeid med kulturskolen i Asker. Pianoelevene inviteres til seminar i kirken en gang i halvåret. De får prøve orgelet, og de som får lyst til å øve på orgel, får med nøkkel til kirken hjem.

– Det skal være lav terskel for å låne ut nøkkel, og elevene skal få ha den så lenge de

vil øve. Kirken er et felles rom. Et felleseie. Dette er det lille jeg kan gjøre, sier hun.

Får prøve: Serine Schramm Alkan spiller piano i kulturskolen og får prøve orgel. Kantor Yngvild Stuksrud forklarer hvordan hun kan spille med pedal.
Får prøve: Serine Schramm Alkan spiller piano i kulturskolen og får prøve orgel. Kantor Yngvild Stuksrud forklarer hvordan hun kan spille med pedal. Foto: Anne Myklebust Odland

Innføring i pedal

Femten elever fra Asker kulturskole har møtt opp til en time «orgelsprell» i Vardåsen kirke. Kantoren spiller en pedalsolo fra en fuge av Bach. Pianoelevene stirrer og hakene detter ned. Hun spiller terser og skalaer i pedal, viser hvordan man spiller med tær og hæl, og etterpå får elevene prøve.

– Oj! Det er vanskelig, utbryter Amund Hjortdahl (11), og smiler over hele fjeset når han får det til.

Etter å ha spilt på manualene, prøvd registrering og pedal, er gløden tent.

– Orgel er gøy! Men jeg bør kanskje ha orgel hjemme hvis jeg skal spille det? spør han.

Flere av klaverlærerne fra kulturskolen følger interessert med på pedalføringen.

– Jeg synes det er flott at pianoelevene får vite om orgel og høre lyden av det, sier Svanhild Gotaas, som er i kirken med tre av elevene sine.

Vil begynne: Iva Bilic Michaelsen (8) blir igjen på galleriet i Vardåsen kirke. Hun spiller Til Elise og faren avtaler å få nøkkel så hun kan øve orgel.
Vil begynne: Iva Bilic Michaelsen (8) blir igjen på galleriet i Vardåsen kirke. Hun spiller Til Elise og faren avtaler å få nøkkel så hun kan øve orgel. Foto: Anne Myklebust Odland

Kulturskolen tilbyr ikke orgelundervisning, og klaverlæreren synes det er viktig å samarbeide med kirken. Elevkonserter holdes på flygelet i kirka, og kulturskolen er med på å samle inn penger til nytt orgel med 25 stemmer, til fem millioner kroner.

– Det er vi takknemlig for! Men noen må kunne spille på instrumentet i fremtiden. Om noen år har kirken verken prester eller organister. Nå må vi alle fokusere skarpere på rekruttering, sier Stuksrud.

Ingen selvfølge

Kristin Eek, kantor i Steinkjer mener alle organister bør ha elever i stillingen, og at utfordringen er at det ikke er plass til det, slik stillingene er utformet.

Hun synes det er rart at kirkens arbeid med orgelopplæring ikke er mer systematisert og savner nasjonale retningslinjer.

– Arbeidsgiver styrer, og i mange menigheter prioriteres andre oppgaver. Her må kirken sentralt komme på banen, sier Eek.

I Steinkjer menighet mangler det ikke på barn og ungdommer som vil spille kirkeorgel. Eek har ni elever og flere på venteliste.

– Jeg treffer mange unge som viser interesse for orgel. Når det er mangel på kvalifiserte søkere, ubesatte stillinger, og lav søkning til studiestedene, så kan det ha andre årsaker enn at orgelet som instrument ikke er attraktivt, mener hun.

– Hvilke da?

– Det kan handle om hvordan utlysninger er formulert. Mange ganger kan det se ut som kirken ikke er interessert i den orgel-spillende kirkemusikeren. Når vi vet at mange begynner å spille orgel fordi de blir fryktelig fascinert av orgelet som instrument, så kan det bli kræsj, sier hun.

Orgel-sko: Yngvild Stuksrud holder opp orgelskoen sin og gir pianoelevene fra kulturskolen en kort innføring i pedal.
Orgel-sko: Yngvild Stuksrud holder opp orgelskoen sin og gir pianoelevene fra kulturskolen en kort innføring i pedal. Foto: Anne Myklebust Odland

– For få organister har elever

Omlag 25 prosent av kirkemusikerne har orgelelever i eller utenfor stillingene, ifølge en fersk rapport fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA). I rapporten foreslås det at arbeidsgivere lokalt må legge bedre til rette for orgelelever.

– Den enkelte menighet må ta medansvar for kvalifiserte kirkemusikere i fremtiden og flere organister bør ha elever, minst 50 prosent, sier Frank Grimstad, direktør i KA.

KA instruerer i tariffavtaler og veileder kirkelige fellesråd.

– En av hovedoppgavene til kantor er å stimulere til orgelopplæring. Sterkere kan det ikke sies fra vår side! Kirkemøtet er den instans som kan gi pålegg, og som bør vurdere om formuleringene i tjenesteordningen er for svake på punktet om opplæring. Med en justering av tjenestemannsordningen, vil man lokalt kunne unngå krevende diskusjoner om stillingsinstruksene innen trange økonomiske rammer, sier han.

Gjør stas på elevene

Kristin Eek har vært engasjert lenge nok i orgelopplæring til å se hva som skal til for å lykkes. Flere av hennes tidligere elever har utdannet seg til kirkemusikere.

– Det aller viktigste er å slippe til elevene. De må få øve i kirken og kjenne seg velkommen. Kantorene og menigheten må med stor entusiasme støtte opp om åtteåringen som spiller Tenn lys i gudstjenesten selv om det ikke er perfekt. De må vises frem, gjøres stas på. Og vi kantorer må bruke orgelet når barn og unge er tilstede og vise at orgel er tøft, sier Eek.

I Steinkjer har mange av elevene kommet etter at kirken fikk nytt stort orgel i 2009.

– Jeg tror det er hovedgrunnen. Men barnekor og trosopplæringstiltak er også viktige rekrutteringsarenaer, og samarbeid med kulturskolen kan være fruktbart. Heldigvis er det mange orgelklubber i flere kirker, og mye bra arbeid gjøres. Gode metodeverk gjør det enklere å starte opp orgelskole, sier Eek.

Saken var publisert i Musikkultur på papir i februar 2015.

Kirkemusikere

Det er 918 kirkemusikkstillinger totalt i Norge.

Kirken har 878 ansatte kirkemusikere, fordelt på 638 årsverk.

Kirkemusikere har i gjennomsnitt 71 prosent stilling.

Kilde: KA/tall fra 2013

Rekrutteringstiltak:

Få til et samarbeid med kulturskolens pianoelever.

Mange orgelklubber driver godt arbeid.

Noen menigheter har et opplegg med orgelkonfirmanter.